Mobilni aplikacioni dio

Mobilni aplikacioni dio[1] (engl. Mobile Application Part–MAP) je SS7 protokol koji pruža aplikacioni sloj za razne čvorove u GSM i UMTS osnovnoj mobilnoj mreži i osnovnoj GPRS mreži za komunikaciju jednim sa drugima u cilju pružanja usluga mobilni telefonskim korisnicima. Mobilni aplikacioni dio je protokol u sloju aplikacije koji se koristi za pristup Domaćem lokacijskom registru, Gostujućem lokacijskom registru, Mobilnom komutacionom centru, Registru identiteta uređaja, Autorizacionom centru, SMS centru i Uslužnom čvoru podrške u GPRS mrežama.

SS7 skup protokola
SS7 protokol prema OSI sloju
AplikacioniINAP, MAP, IS-41...
TCAP, CAP, ISUP, ...
MrežniMTP nivo 3 + SCCP
VezniMTP nivo 2
FizičkiMTP nivo 1

Izdanje specifikacijeUredi

Mobilni aplikacioni dio specifikacije su originalno definisani od strane GSM Asosijacije, ali sada su pod kontrolom ETSI/3GPP-a. MAP je definisan dvojem različitim standardima, zavisno od vrste mobilne mreže:

ImplementacijaUredi

Mobilni aplikacioni dio (MAP) je korisnik Aplikacijskog dela prenosnih mogućnosti (TCAP), i kao takav može se prevoziti preko 'tradicionalnih' SS7 protokola ili preko Internet protokola koristeći Prevozno nezavisni Kontrolni dio signalizacione veze (TI-SCCP);[2] ili koristeći SIGTRAN.

ReferenceUredi

  1. ^ (jezik: bošnjački) Osnovi signalizacionih protokola Arhivirano na sajtu Wayback Machine (6. mart 2016)–Sistem signalizacije br. 7
  2. ^ ITU-T Preporuka Q.2220, Prevozno nezavisni Kontrolni dio signalizacione veze (TI-SCCP).