Morganatski brak je brak između osoba nejednakog društvenog ranga. Titule i povlastice koje muž ima ne mogu se prenositi na ženu i decu rođenu u ovom braku. Ovaj brak je takođe poznat i kao levoruki brak jer na ceremoniji venčanja mladoženja drži svojom levom rukom desnu ruku mlade, umesto desnom rukom levu ruku mlade, kako je to običaj[1].

Ovi brakovi su uglavnom sklapani između muškarca iz kraljevske kuće i žene koja nije iz kraljevske kuće. Takođe, žena je mogla biti ili plebejskog porekla ili zanimanja koje je smatrano niskim. Ni žena ni deca iz tog braka nisu mogli da polažu pravo na titule, prava ili imovinu mladoženje. Deca iz ovog braka ipak nisu smatrana vanbračnom i zabrana o poligamiji je bila punosnažna.

Takođe je bilo moguće, mada ređe, da se žena uda za čoveka nižeg društvenog ranga. Na primer, Marija Luiza, vojvotkinja od Parme (po rođenju nadvojvotkinja carske kuće Habzburga, i po svom prvom braku, carica Francuske) sklopila je morganatski drugi brak sa švapskim grofom od Najperga nakon smrti svog prvog muža, Napoleona I. Drugi primer je kraljica Marija Kristina od Burbona i dve Sicilije, koja je bila regent Španije nakon smrti njenog muža, Fernanda VII dok je njena kćerka, Izabela bila maloletna. Marija Kristina se tajno udala za jednog od svojih gardista.

Reference uredi

  1. ^ Stritof, Sheri & Bob. Left-Handed Marriage. Arhivirano na sajtu Wayback Machine (18. decembar 2007) about.com. Retrieved on 2007-03-13.