Morejski rat (ital. Guerra di Morea), poznat i kao Šesti osmansko-mletački rat, bio je oružani sukob između Mletačke republike i Osmanskog carstva koji se vodio od 1684. do 1699. godine, a bio je dio šireg sukoba poznatog kao „Veliki turski rat”. Ratna dejstva su vođena od Dalmacije do Egejskog mora, ali glavni ratni pohod bio je mletačko osvajanje Morejskog (Peleponeskog) poluostrva na jugu današnje Grčke. Mletačka je rat vodila kako bi opravdala gubitak Krita u Kritskom ratu (1645—1669), dok je Osmanlije već bile u ratu sa Habzburzima na svojoj sjevernoj granici i nisu bili u stanju da koncentrišu svoje snage na Mletačku republiku. Kao takav, Morejski rat ima jednu važnu odliku koja se razliku od ostalih osmansko-mletački ratova, a to je da je iz njega Mletačka republika izašla kao pobjednik, dobivši značajno teritorijalno proširenje. Međutim, mletačka teritorijalna ekspanzija bila je kratkotrajna, jer su Osmanlije preokrenule stanje od 1718. godine.

Morejski rat
Dio Velikog turskog rata i Mletačko-osmanskih ratova
Vrijeme1684—1699.
(15 godina)
Mjesto
Peleponez, južni Epir, središnja Grčka, Egejsko more i Crna Gora
Ishod Mletačka pobjeda
Teritorijalne
promjene
Moreja pripala Mletačkoj republici; Mletački dobici u Dalmatinskom zaleđu
Sukobljene strane
 Mletačka republika
 Malteški vitezovi
 Vojvodstvo Savoja
Papska država
Vitezovi Svetog Stefana
 [[]] Manioniti, Himarioniti i ostali grčki ustanici
Crnogorski ustanici
 [[]] Morlaci
 [[]] Hrvati

 Osmansko carstvo
Vazali:

Komandanti i vođe
Frančesko Morosini
Oto Vilhelm Kenigzmark
Đirolamo Kornaro
Bajo Pivljanin
Ismail-paša
Mahmud-paša
Limberakis Gerakaris

Vidi još uredi

Literatura uredi