Morska struja

Morcκa struja je progresivno kretanje vodene mase u morima i okeanima, uslovljeno različitim silama. Struje nastaju usled trenja vetra o površinu mora, usled neravnomernog rasporeda temperature i saliniteta vode, nagiba nivoa vode i sl. Prema fizičko-hemijskim svojstvima morske struje se dele na: hladne i tople.

mini

Na pravac struja veliki uticaj vrši sila Zemljinog obrtanja (Koriolisova sila), koja ih skreće na severnoj polulopti udesno, a na južnoj ulevo. Takođe, uticaj se ispoljava i na konturama obala i reljefa dna okeana.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd

Spoljašnje vezeUredi