Narodni kalendari Slovena

Narodni kalendar – istorijski formirani sistem deljenja, brojanja i uređivanja godišnjeg vremena, na osnovu koga su organizovani obredni ciklus, proizvodna i svakodnevna praksa, u značajnoj meri i verovanja, kao i folklor.

Kalendar Kozaka Istočne Transbankama. 19. vek

U osnovi narodnog kalendaru stoji crkveni (hrišćanski) kalendar koji određuje sastav, red, hijerarhiju jedinica godišnjeg vremena (pre svega praznika, postova i mesojeđa), u značajnom stepenu i njihovu terminologiju. Ipak, sadržajna strana kalendaru, tumačenje praznika, perioda i sezona, kao i obredi, običaji, zabrane, uputstva koji se vezuju za nih, ne mogu se u celini izvesti iz hrišćanskog učenja i javljaju se kao organska komponenta narodne tradicije.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi