Nastava je kontinuiran vaspitno-obrazovni rad učenika i nastavnika, zasnovan na verifikovanim ciljevima i didaktički prilagođenim sadržajem, sredstvima, organizacionim jedinicama i prostorno-radnim uslovima.

Zasluge za nastavu, kakvom je danas poznajemo pripadaju češkom pedagogu Jan Amosu Komenskom

Nastavni sistemi uredi

Nastavni sistemi se dijele na tradicionalne i savremene.

Tradicionalni sistemi uredi

 • predavačka nastava,
 • predavačko-prikazivačka nastava,
 • katehetička nastava,
 • majeutička nastava,
 • kombinacija gornjih sistema i njihovih varijanti.

Savremeni sistemi uredi

 • heuristička nastava,
 • programirana nastava,
 • egzemplarna nastava,
 • problemska nastava,
 • individualizovana nastava,
 • kompjuterizovana nastava,
 • timska nastava,
 • responsibilna (odzivna) nastava i
 • mentorska nastava
 • projektna nastava

Literatura uredi

Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osnove vaspitno-obrazovnog rada, autori: Dr Drago Branković, Dr Mile Ilić, Dr Svetozar Milijević, Dr Nenad Suzić, Dr Vukašin Gutović, izdavač: Društvo pedagoga Republike Srpske, Banja Luka 1999, prvo izdanje