Naturalizam (umetnost)

Naturalizam je pojam pod kojim se u načelu podrazumeva prikaz onog što je vidljivo, verno do detalja (slično fotografskoj reprodukciji), nasuprot realizmu bez vrednosne interpretacije. Naturalističke tendencije mogu se registrovati u skoro svim epohama istorije umetnosti. Poistovećen sa realizmom, naturalizam je u 19. veku predstavljao protivtežu akademskom klasicizmu. Ovakvo razumevanje naturalizma dovelo je sredinom 19. veka do pojave slikarstva u slobodnom prostoru. Za označavanje samosvojnog stilskog pravca koji je bio zastupljen od 1870. do 1900. ustalio se naziv naturalizam najkasnije 1886. godine kada je ovaj pojam iz književnosti prenet na slikarstvo. On se temeljio u pozitivizmu i tematizovao je — socijalno kritički do fatalistički — malograđanski, odnosno proleterski, milje i njegovu bedu, a da pri tome nije razvio jedinstvene stilske odlike. Predstavnici naturalizma su, između ostalih:

Vidi još uredi