Na Gazimestanu je rodoljubiva lirska pesma Milana Rakića.

Inspiracija

uredi

Pre Prvog balkanskog rata, Milan Rakić je bio konzul u Prištini, koja je tada pripadala Turskoj. Obilazeći srpske manastire i svetinje na Kosovu, dobio je inspiraciju da napiše nekoliko rodoljubivih pesama. Tada su nastale pesme Simonida i Jefimija. Nakon posete Gazimestanu (mesto gde se odigrao glavni događaj u Kosovskoj bici), napisao je pesmu Na Gazimestanu.

Analiza pesme

uredi

Pesma Na Gazimestanu je sastavljena od dve tematske celine.

Prva tematska celina se odnosi na slavnu srpsku prošlost. Prve tri strofe govore o pesnikovoj viziji Kosovskog boja. Za njega su ratnici „silni oklopnici bez mane i straha“, a sama Kosovska bitka „oblak praha, krvava trka i oluja“. Pesnik vidi Kosovo polje nakon bitke kao „nepreglednu jamu i kosturnicu strašnu“ (hiperbola). Divi se kosovskim junacima koji su se svesno žrtvovali za svoju otadžbinu.

Drugi deo pesme govori o pesnikovom dobu, o tome kako starije generacije zameraju mlađim generacijama da su izgubile rodoljubivo osećanje i da su potpale pod uticaj zapada, zaboravljajući na slavnu prošlost svog naroda. Pesnik ističe svoju ljubav prema otadžbini i spremnost da se svesno žrtvuje za nju ukoliko to bude potrebno.

Pesma je ispevana u dvanaestercu. U nekim stihovima je zastupljena paralelna rima, a u nekim ukrštena.

Spoljašnje veze

uredi