Nevesinjsko polje

Nevesinjsko polje je kraško polje u Istočnoj Hercegovini, u opštini Nevesinje. Zahvata površinu od 180 km², pravcem severozapad-jugoistok na dužini od 24 kilometra i širinom od 8,5 kilometara. Polje se sastoji iz tri manja Lakatsko i Mačipolje na zapadu, Kljunsko polje i Kruševo polje na istoku i Zovidolsko polje na jugu. Okruženo je planinama Velež, Sniježnica, Glog, Nekudina, Mala ruda, Orlovica i Kruške na nadmorskoj visini 820-1110 metara. Dno je izgrađeno od naslaga šljunka, peska, gline, kao i od fluvijalnih i fluvioglacijalnih nanosa. Nevesinjskim poljem teče jedna veća reka Zalomka, sa pritokama Zovidolska reka, Bukovik, Vučine i dr. Plavni period traje od novembra do maja.

Nevesinjsko polje i Velež

Najveće naselje u polju je Nevesinje. Osim njega po oboda su nalaze još tridesetak manjih sela i varoši. Stanovništvo se bavi poljoprivredom, povrtarstvom i voćarstvom, kao i stočarstom. Poljem dominira vegetacija šikara, žbunova i niskog drveća.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi