Nezavisni (politika)

појединац који не припада ниједној политичкој странци

Nezavisni ili nestranački političar je pojedinac koji ne pripada nijednoj političkoj partiji.

Nezavisni političar može da odražava centristički stav između glavnih političkih stranaka ili ekstremna stanovišta, koja ne zastupa nijedna velika stranka, ili mogu imati stav zasnovan na pitanjima za koja smatraju da im velike političke stranke ne posvećuju dovoljno pažnje. Drugi nezavisni političari su povezani sa političkim partijama, mogu biti njihovi bivši članovi, koji su izabrali da ne stoje pod stranačkom etiketom. Treća kategorija nezavisnih su oni koji mogu da pripadaju ili podržavaju političku stranku, ali veruju da ne bi trebalo formalno da je zastupaju i tako budu predmet njene politike. Konačno, neki nezavisni političari mogu da formiraju političku partiju za potrebe kandidovanja za javnu funkciju.