Neoliberalizam je pokret u ekonomiji zasnovan na neoklasičnoj ekonomskoj teoriji. Nastao je nakon Drugog svetskog rata, a od kraja sedamdesetih godina XX veka, sa dolaskom Margaret Tačer na vlast u Ujedinjenom Kraljevstvu, počinje da igra sve značajniju ulogu u svetu. Protivi se uplitanju države u ekonomiju, protekcionizmu, visokim stopama poreza i sl. Teorijski gledano, neoliberalizam ne zagovara kršenje političkih sloboda i ljudskih prava, iako su neke vlade, koje su sprovodile neoliberalne ekonomske reforme, to činile u autoritarnim režimima. Najpoznatiji primer je Čile za vreme vojne hunte Augusta Pinočea (1974–1990).

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi