Neutralnost je reč koja znači nezauzimanje bilo čije strane u nekom sukobu, sporu i slično.

Mapa sveta sa državama koje su bile ili su neutralne:
  neutralne države
  države koje tvrde da su neutralne
  države koje su bile neutralne

Neutralnost je nešto što se traži od sudija.

Neutralnost može da proglasi neka država u čijem se susedstvu odvijaju ratne operacije (npr. Švajcarska u Drugom svetskom ratu).