Nu je centralna ideja mitologije Haua naroda sa Nove Gvineje. Sastoji se od toga da postoji odnos između hrane i ljudi. Prema Haua narodu sva hrana osim divljih biljaka sadrži nu onoga ko ju je napravio. „Nu je veoma promenljiva nestatična supstanca koja se uvek kreće. Nu se ne prenosi od osobe do osobe samo putem svesnih aktivnosti, već i kroz nenamerna dejstvovanja. Uz to, sva transakcija sa hranom uključuje i razmenu nua“.[1] Nu se nalazi u telesnim tečnostima, telesnim supstancima i svim telesnim proizvodima. Zbog ovoga se predstavlja kao „životna vlaga“. Može imati pozitivan ili negativan efekat na ljude, jer po mišljenju Haua naroda nu je povezan sa razvojem i zdravljem.

Društveni uticaj nua uredi

U kulturi Haua čitava populacija je podeljena u dva roda koja zavise od količine nua koju osoba poseduje. Jedan rod čine figape, osove sa puno nua, i u njega spadaju žene u plodnim godinama, muška i ženska deca (usled toga što su donedavno imala fizičku vezu sa majkom koja je puna nua) i žene nakon menopauze ukoliko su imale manje od tri deteta. U figape spadaju i starci koji su tokom života imali mnogo seksualnih odnosa sa ženama pa su se usled ovog čina „natopili“ nuom. Drugi rod je kakoa i to su osobe sa malo nua. U kakore spadaju muškarci između puberteta i starosti koji su inicipirani u kakoru kroz period seksualne apsistencije i nedodirivanja „ženske“ hrane pomoću kog ne apsorbuju nu. U ovaj rod spadaju i žene posle menopauze koje su u toku života imale više od tri deteta. One spadaju u ovaj rod zato što su istrošile sav nu koji su imale i zbog toga mogu biti inicirane kao muškarci.[2]

Reference uredi

  1. ^ Meigs, Anna (1997). „Food as a Cultural Construction”. Food and Culture: A Reader: 99. 
  2. ^ Palavestra, Aleksandar (2011). Kulturni konteksti arheologije. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. str. 252. ISBN 978-86-86563-86-6. Pristupljeno 24. 8. 2017. 

Literatura uredi

  • Palavestra, Aleksandar (2011). Kulturni konteksti arheologije. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. str. 252. ISBN 978-86-86563-86-6. Pristupljeno 24. 8. 2017. 
  • Meigs, Anna. Food as a Cultural Construction. Food and Culture: A Reader. Ed. Carole Counihan and Penny van Esterik. New York: Routledge, 1997. 95-106.
  • Meigs, Anna. Food, Sex, and Pollution: A New Guinea Religion (Rutgers University Press; Reprint edition, April ). 1988. ISBN 978-0-8135-1306-5.