Nukleinske kiseline

Poređenje dve glavne nukleinske kiseline: RNK (levo) i DNK (desno)
Šematski prikaz strukture DNK: žuti krugovi predstavljaju fosfate, zeleni dezoksiribozu, a crveni azotne baze;punom crtom predstavljena je kovalentna veza, a isprekidanom vodonična

Nukleinske kiseline su krupni i složeni organski molekuli značajni za ćeliju i odgovorni za najznačajnije procese, kao što su nasleđivanje, sinteza proteina, u njoj.

Postoje dva tipa nukleinskih kiselina:

DNK je nosilac naslednih informacija u ćeliji, dok RNK učestvuju u prenošenju tih informacija i njihovom prevođenju u proteine.

Nukleinske kiseline su makromolekuli čiju jedinicu građe predstavljaju nukleotidi. Njih obrazuje jedan pentozni šećer za koji je vezana fosfatna grupa i jedna azotna, purinska ili pirimidinska baza. Nukleotidi međusobno povezuju i na taj način, zahvaljujući vezi koja se uspostavlja između fosfata i šećera, formiraju lanac.

Osim u virusima, koji sadrže jednu ili drugu nukleinsku kiselinu (nikada obe), DNK i RNK se nalaze u svim vrstama organizama.

Nukleinske kiseline se najviše nalaze u jedru (lat. nucleus) pa su po tome i dobile naziv. Prvi ih je izolovao Fridrih Mišer 1872. godine. Nešto kasnije ustanovljeno je da se, osim u jedru, nalaze i u citoplazmi. Prema današnjim podacima poznato je da zasebne nukleinske kiseline sadrže i neke od ćelijskih organela, kakve su npr. mitohondrije i hloroplasti.

Prema građi su polimeri izgrađeni od monomera - nukleotida.

U izgradnji nukleotida, koji formiraju DNK učesvuju:

U izgradnji nukleotida RNK učesvuju:

  • pentozni šećer riboza,
  • purinske (derivati purina) baze adenin i guanin, ili pririmidinske(derivati pirimidina) baze citozin i uracili
  • kiselinski ostatak fosforne kiseline.

LiteraturaUredi

  • Wolfram Saenger, Principles of Nucleic Acid Structure, 1984, Springer-Verlag New York Inc.
  • Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter Molecular Biology of the Cell. 2007. ISBN 978-0-8153-4105-5. Fourth edition is available online through the NCBI Bookshelf: link
  • Jeremy M Berg, John L Tymoczko, and Lubert Stryer, Biochemistry 5th edition, 2002, W H Freeman. Available online through the NCBI Bookshelf: link
  • Astrid Sigel, Helmut Sigel and Roland K. O. Sigel, ур. (2012). Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids. Metal Ions in Life Sciences. 10. Springer. ISBN 978-94-007-2171-5. doi:10.1007/978-94-007-2172-2. 

Spoljašnje vezeUredi