Obarač (vatreno oružje)

Obarač (engl. Trigger) ili okidač, poluga čijim se pritiskom aktivira mehanizam za opaljivanje kod ručnog vatrenog oružja i samostrela.[1][2]

Mehanizam za opaljivanje puške sa čepnim zatvaračem: A-obarač, B-kočnica zatvarača, C-opruga zatvarača, D-telo zatvarača.

Karakteristike

uredi

Obarači su se pojavili kod prvih pušaka fitiljača u 15. veku: čitav mehanizam za opaljivanje (taban) sastojao se od daščice na desnoj strani kundaka, na kojoj je bila prišvršćena poluga u obliku slova "S", koja se okretala oko poprečne ose. Gornji deo poluge (oroz) nosio je fitilj, a pritiskom na donji deo poluge (obarač) fitilj se obarao u čanak sa pripalom i vršilo se opaljivanje. Kod pušaka kolašica, pritiskom na obarač otpuštala se opruga tabana na kolo. Kod kasnijih pušaka sprednjača (kremenjača i kapislara) pritiskom na obarač otpuštao se nategnuti oroz koji je nosio kremen ili udarcem aktivirao kapislu, ili udarnu iglu kod ranih ostraguša. Kod pušaka ostraguša (od sredine 19. veka), obarač je direktno aktivirao udarnu iglu u zatvaraču oružja, koja je aktivirala kapislu na dnu čahure metka, što je mehanizam dejstva koji se koristi i danas, izuzev revolvera, koji su zadržali oroz.[1]

Kod revolvera, obarač može da ima funkciju aktiviranja oroza (stariji revolveri sa obaračem jednostavnog dejstva) i zapinjanja oroza (revolveri sa obaračem dvostrukog dejstva).[2]

Izvori

uredi
  1. ^ a b Nikola Gažević, Vojna enciklopedija 9, Vojnoizdavački zavod, Beograd (1975), str. 589
  2. ^ a b Nikola Gažević, Vojna enciklopedija 8, Vojnoizdavački zavod, Beograd (1974), str. 146-147