Obor-knez je zvanje za čoveka koji je u Srbiji bio na čelu nekoliko sela. Za vreme ustanka obično se radilo o istaknutim ustanicima jer je tada postojala neraskidiva veza između civilne tj. teritorijalne vlasti od vojne vlasti pa su zapovednici srpske vojske bili istovremeno i na čelu pojedinih delova oslobođene teritorije. Srbija je bila podeljena na nahije, na čelu sa vojvodama, a one na knežine na čijem čelu je bio obor-knez. Obor-knezovima su bili potčinjeni kmetovi koji su bili na čelu sela. U današnjoj Srbiji ovaj pojam bi mogao da bude ekvivalent predsedniku opštine pošto je knežina bila u teritorijalnoj organizaciji slične veličine kao današnja opština.