Olodumare

Eledumare - je ime dato jednoj od tri  manifestacije Vrhovnog Boga u Joruba panteonuEledumare je Vrhovni Tvorac.[1] Olodumare je odgovoran za koordiniranje Univerzumom. Vrhovni Bog ima tri manifestacije: Eledumare-  Stvoritelj; Olorun- vladar neba; i Olofi- spona između neba i zemlje.

LinkoviUredi

  1. ^ Cynthia Duncan,Ph.D. About Santeria