Opsada Šapca (1476)

Opsada Šapca


A Stremljanin što se tu steko
Dubinu rova dugo je gledo –
Jer onaj što Šabac stvori
Na topove se mnoge osloni –
Pa se vrati hitro belom gradu
Kraljevome gradu Beogradu
I brodova što je tamo bilo
Do Dunava grada oplovilo
Matija ih Savom povukao
I Šapcu ih gradu doteglao:
Raju silnu u krug postavio
Vel`ku tvrđu vodi napravio
Silne lađe u rovove plovne
Topovima da bedem obrone
Sve brodove i drvene šajke.
Kremen puška` sa tvrđave rojnim
I strelama mnogim i nadbrojnim
S andžarom i đuletom grdnim
Aberdarom olovitim srdnim
Tukli su ih hitro, bez odmora
Da ih satru dancu do pomora


Prevod: M. Čudić – V. Kuzmanović

Najstariji stihovi u kojoj se pominje Beograd nalaze se u Nacionalnoj biblioteci Sečenji u Budimpešti kao jedini sačuvani primerak mađarske epske pesme. Tek posle nje dolaze čuvena pevanja sultanovog pesnika Belgradi Nadžmija u spevu „Šah o geda“ oko 1521. godine…

Szabács viadala, Nacionalna biblioteka Mađarske, 1476.

Herojski pentametar

uredi

Szabаcs viadala se sastoji od 150 stihova ispevanih u desetercu sa parnom rimom nastalih nešto posle 1476. Primer mađarske renesansne poezije, jedini je znani egzemplar epske narodne poezije u Mađarskoj. Otkrivena od strane G. Vegžeja opeva događaje 33 dana opsade Šapca, od 12. januara pa sve do 15. februara 1476. Boj kod Šapca je najstariji epski deseterac, i prvi zapis uopšte epske pesme na ovim prostorima.

Pesma predstavlja izuzetni spomenik slovenske srednjovekovne književnosti. Spev je vredan dokaz veze evropskog dvorskog pentametra, herojskog distiha kantaberijskog prosedea sa slovenskim epskim desetercem.

Krstaška vojska

uredi

U bici učestvuju Dmitar Jakšić, sir Ričard Čamplin, češki komdant František Hag, Vuk Grgurević, Vlad Drakul, o čemu svedoče (za Zmaj Ognjenog Vuka i Vlad Drakula) dimplomatska pisma veronskog kardinala Gabrijela papi Sikstusu IV datirana na 3. februar i 7. mart 1476. godine. U Šapcu je rođak čuvenog hrvatsko-slovačkog bana iz porodice poreklom iz češkog Zlina. Slovaci su u tom smislu učestvovali u renesansnim pohodima na teritoriji Srbije i sa ondašnjim srpskim junacima.

Česi učestvuju nakon bitke za Uherski brod i Evbeju, kao slavni junaci i vitezi. Strana Nuremberske hronike iz 1492. sa gravirom Šapca toga vremena govori o ratnom pohodu Kralju Matiji.

Česi najpre prodiru u spoljašnji deo varoši kao što je opisano u savremenoj pesmi. Nuremburska hronika Hartmana Šedela sa ilustracijama Mihaela Vogelmuta, predstavlja jednu od tri najznačajnije inkunabule sveta. U pesmi se, između ostalog, pominju Pal Kiniži, Pavle Stremljanin u narodnim pesmama, glavni komandant donjih delova kraljevstva pod Matijom Korvinom, sultan Mehmed II Osvajač, kao i kralj Matija (kralj od 1458, 1486 godine zauzeo Beč). Pesma govori o Šabačkoj bici jednom svetlom trenutku borbe kralja Matije protiv Turaka.

Kralj Matija

uredi

Matija iz Budima kreće sa mulitnacionalom vojskom, u kojoj su zastupljeni srpski i češki junaci, mađarskim vitezi i rumunski plemići.

Same događaje detaljno opisuje Antonio Bonfini u Rerum Hungaricum decades quinque opisujuci prvobitnu nameru kralja Matije da se spusti Dunavom do Vlaške.

Tok opsade Šapca

uredi
 
Šabac na mapi ratišta Matije Korvina

Januara 1476. godine kralj Ugarske Matija Korvin šalje tri legije, sa gotovo 15 hiljada ljudi iz Budima, koje su se kopnom i brpodovima prvo spsutile do Beograda,a potom uzvodno do Šapca.Do Šapca su trupe mađarskog kralja stigle 12. januara 1476- godine.Vojska je odpočela sa opsadom grada.Šabačku tvržavu je tada od Mađara branio Ali-beg.On je pre Decembra 1457 poslao u Šabac brojnu vojsku. Gradska posada je bila opremljena topovima i municijom, potpuno sporemni za zimske uslove, a ljudi i stvari su bili u podrumima unutrašnjeg grada.Sa mađarske strane su bili vojni zapovednici Vuk Grgurević-Zmaj Ognjeni Vuk,Pavle Kinjaži i Vlad Drakul.Na spoljnim obalama opkopa, Matija Korvin je podigao logor za kopnenu vojsku, da spreči kontakt posade sa spoljnim svetom. Na licu mesta građene su baliste i katapulti.Takođe su pravljeni i pokretni zakloni koji su lancima pomerani ka gradskim zidinama.Uporno bombardujući grad, kralj je naterao posadu da se povuče iz spoljašnjeg u unutrašnji grad. Borbe iz neposledne blizine i bombardovanje nastavili su se naredna 22 dana. 2. februara stigao je u neposrednu blizinu grada Ali beg Mihalogluđđ, ali je kralj sa vojskom krenuo Turcima u susret.Mađari su ispalili par hitaca iz topova na Turke.Matija Korvin se poslužio lukavstvom. Prvo je forsirao frontaslni napad, potom je povukao vojsku dublje u poѕadinu, kako bi izmorena posada grada odahnula, a onda je pod okriljem noći napao tvrđavu preko brodova prislonjenih uz zidine sa bokova. Izmorena posada nije više mogla da pruži otpor. Posle nekoliko nedelja Matija Korvin je napokon 15. februara osvojio Šabac.[1]

Češka i mađarska vojska

uredi

Pojedine pesme naročito pevaju o Ali begu, istaknutom turskom junaku pobratimu-supartniku srpskih plemića, poput onih u Erlangenskim rukopisima. Đerzelez Alija, Ali beg se u prilikama različito navodi, kao dunavski hajduk ili smedervski beg, haran junak, beg od Bosne. Narodna i književna razrada ovog lika nastavlja se i u XVI i XVII veku.

Ugarski povesničari poznaju i prethodnu, muzičku tradiciju slovenkog svirca na mađarskom dvoru, za šta se u naučnim krugovima misli da su srpski pesnici i pevači.

U svakom smislu, a posebno na području datiranja, ovo otkriće je značajno u pravcu komparacije najstarijih pesama u duhu slovenske i srpske tradicije, poput bugarštice o Sibinjanin Janku (1497).

Galerija

uredi

Izvori

uredi
  1. ^ Šabac grad tvrđava, Ilustrovana istorija grada Šapca.83,84,85

Spoljašnje veze

uredi