Opština

Gradovi i opštine u Republici Srbiji

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava. Obrazuje se za jedno ili više naseljenih mesta, odnosno katastarskih opština i po pravilu ima minimum 10.000 stanovnika.

Opština ostvaruje svoje nadležnosti na osnovu Ustava, zakona i statuta opštine i ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa, osim onih pitanja koja su dodeljena u nadležnost nekom drugom nivou vlasti.

Opštine su u Srbiji definisane Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.[1]

Osim u Srbiji, opštine je osnovna teritorijalna jedinica i u ostalim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, kao i u drugim zemljama (Bugarskoj, Rumuniji...).

Poslovi opštineUredi

Poslovi opštine su poslovi samostalne nadležnosti i preneseni poslovi državne uprave.

Poslovi iz samostalne nadležnosti opština obuhvataju poslove na planu regulatornih radnji i upravljanja opštinom i poslove pružanja usluga. U poslove regulatornih radnji i upravljanja opštinom spada donošenje razvojnih, prostornih i drugih planova i programa, budžeta i završnog računa budžeta, upravljanje opštinskom imovinom, obrazovanje opštinske administrativne službe i dr. U poslove pružanja usluga uređenje i obezbeđenje obavljanja komunalnih delatnosti, obavljanje specifičnih usluga u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, turizma, ugostiteljstva, zaštite životne okoline i u drugim oblastima privrede i društvene delatnosti.

Preneseni poslovi državne uprave su poslovi koje Republika prenosi na opštinu kad je to po zakonu uz prethodno obavljene konsultacije sa opštinama. Prilikom prenošenja poslova državne uprave na opštine, Republika je dužna opštinama dodeliti i finansijska sredstva i obezbediti druge potrebne uslove za njihovo efikasno izvršavanje.

Organi opštineUredi

Organi opštine su: skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće i opštinska uprava.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. ^ Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, Službeni glasnik 129-07, 29. decembar 2007.

LiteraturaUredi