Opšti izbori je izraz kojim se u užem smislu označavaju izbori za vrhovne ili najvažnije organe vlasti u nekoj državi. Taj izraz se najčešće koristi za države s parlamentarnim sistemom vladavine i označava izbore za vrhovno zakonodavno tijelo, tj. nacionalni (ili federalni) parlament.

U zemljama koje imaju dosljedniju podjelu vlasti, odnosno kongresni sistem vladavine, izraz opšti izbori se koristi za izbore za više različitih organa ili nivoa vlasti, a koji se održavaju na isti dan. Tako se npr. pod opštim izborima u SAD mogu smatrati izbori za predsjednika, Senat i Predstavnički dom Kongresa, te istovremeno održani izbori za organe pojedinih država, okruga i gradova.

Spoljašnje veze uredi