Orvelova pravila o pisanju:

  1. Ne koristi metaforu, poređenje ili frazu koje često srećeš u štampi.
  2. Ne koristi dugačku reč ako možeš kratku.
  3. Uvek izbaci suvišnu reč.
  4. Gde može aktiv, ne koristi pasiv.
  5. Ne koristi žargon, strani ili naučni izraz ako postoji srpska reč.
  6. Ne reci ništa nepristojno, makar kršio ova pravila.


Literatura uredi

  • UNWRITTEN LAWS --- THE UNOFFICIAL RULES OF LIFE --- AS HANDED DOWN BY MURPHY AND OTHER SAGES by Hugh Rawson. Castle Books, 2002