Otvoren zadnji labijalizovan samoglasnik

Samoglasnici
Vidi još: IPA, Suglasnici
Kada se znakovi pojavljuju u parovima,
desni znak predstavlja labijalizovani samoglasnik.

Otvoren zadnji nelabijalizovan samoglasnik je samoglasnik, koji se koristi u nekim govornim jezicima. Simbol u Međunarodnoj fonetskoj azbuci koji predstavlja ovaj zvuk je ɒ, i odgovarajući X-SAMPA simbol je Q.

Simbol <ɒ> se zove okrenuto pisano a, jer je okrenuta vrsta pisanog a, tako zvan jer nema dodatne kuke na vrhu što ima štampano slovo a. Okrenuto pisano a, koja ima svoj ravan potez levo, ne treba se pomešati sa pisano a <ɑ>, koja ima svoj ravan potez desno i odgovara nelabijalizovanom vrstom ovoga samoglasnika: otvorenog zadnjog nelabijalizovanog samoglasnika.

Dobro labijalizovano [ɒ] je retko, ali se može naći u nekim vrstama engleskog jezika.

U većinu jezika sa ovim samoglasnikom, kao što je engleski i persijski, labijalizovanost [ɒ] je blag.

Međutim, asamski ima „preko-labijalizovano“ [ɒ̹] čije je labijalizovanost jako kao za [u].

Karakteristike uredi

Pojava uredi

Jezik Reč IPA Značenje Napomene
Afrikans daar [dɒːr] 'tamo' Često nađeno u severnim dijalektima Transvaala.
Asamski ? [pɒ̹t] 'zakopati'
Engleski bostonski Boston [bɒːstən] 'Boston'
kanadski caught [kɒt] 'uhvaćen'
standardni engleski hot [hɒt] 'vruće' Vidi englesku fonologiju
južnoafrički park [pɒ̟k] 'park'
Mađarski magyar [mɒɟɒr] 'mađarski' Vidi mađarsku fonologiju
Kol öle [ɒle] 'ime'
Oksitanski overnjanski país [pɒˈji] 'svet'
limuzenski Neki severni dijalekti
Persijski نان [nɒ̜n] 'hleb' Vidi perzijsku fonologiju
Varis ov [ɒβ] 'nebo'
Zapadnopustinjski jezik Martu Vangka waŋka [wɒŋɡɑ] 'govor'

Izvori uredi