Pad Novog Brda (1441)

Pad Novog Brda je istorijski događaj osmanskog zauzimanja Novog Brda, najvećeg rudarskog grada Srpske despotovine, koji se odigrao 27. juna 1441. godine. Posle osmanskog napada na Srbiju 1439. godine, tokom kojeg je zauzeta praktično cela Despotovina i posle tromesečne opsade prestonice Smederevo, Novo Brdo se održalo u osmanskom okruženju. Njegova posada je u dva navrata pokušala da potuče Osmanlije u borbama u neposrednoj okolini grada, ali je poražena[1][2]:

Opsada Novog Brda
Deo osmanskog osvajanja Balkana

Pogled na Gornji Grad
Vreme143927. jun 1441.
Mesto
Ishod Osmanska pobeda
Sukobljene strane
 Osmansko carstvo Srpska despotovina
Komandanti i vođe
sultan Murat II despot Đurađ Branković
Jačina
nepoznata nepoznata
Žrtve i gubici
nepoznati nepoznati

Osmanlije su tokom prve polovine 1441. godine zauzele Novobrdsku varoš, a posada tvrđave se držala do kraja juna, kada se predala rumelijskom beglerbegu Šehabedinu. Tokom Duge vojne, usled prodora hrišćanskih snaga preko Niša i Sofije do Zlatice, krajem 1443. godine, Novo Brdo je na kratko oslobođeno, da bi se, posle sklapanja Segedinskog mira i obnove Srpske despotovine 1444. godine, ponovo našlo u sastavu Srbije.

Opsada Novog Brda (1439—1441) uredi

Osmanlije su počele opsadu tvrđave, koja se završila predajom 21. juna 1441. godine, posle dvogodišnje opsade, tokom koje su se stanovnici Novog Brda uporno branili, iako Srbija više od godinu dana nije postojala i nalazila se pod osmanlijskom okupacijom, a despot Đurađ očajnički pokušavao da nagovori Mađare da krenu u krstaški pohod. Osvajači su ga potom opljačkali i spalili.

Posle opsade uredi

Posle uspešnog krstaškog pohoda koji je tokom 1443. i 1444. godine prodro sve do Serdike i uznemirio ceo Balkan, Srpska despotovina je obnovljena Segedinskim mirom i Novo Brdo je, bez borbe, vraćeno despotu Đurđu. U sklopu vazalnih obaveza despota Đurđa prema osmanskom sultanu, jedan odred konjanika i odeljenje kopača tunela iz Novog Brda su poslati Muhamedu II (1451—1481) kao ispomoć tokom njegovog napada na Carigrad koji je okončan 29. maja 1453. godine zauzimanjem grada, tokom kojeg je u borbama poginuo poslednji vizantijski car Konstantin Dragaš (1449—1453) i slomom Vizantije. Međutim, već naredne godine Osmanlije su napale Novo Brdo i uz pomoć teške artiljerije primorale opsađene da se 1. juna 1455. godine predaju.

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ Grupa autora (2004). Novo Brdo (na jeziku: srpski i engleski). Beograd. str. 58. ISBN 86-80879-32-0. 
  2. ^ Grupa autora (2010). Leksikon gradova i trgova srednjovekovnih srpskih zemalja. Beograd. str. 199. ISBN 978-86-17-16604-3. 

Literatura uredi