Palatin (rimski brežuljak)

Za druge upotrebe, pogledajte Palatin (višeznačna odrednica).

Palatin (lat. mons Palatinus) je jedan od sedam brežuljaka na kojima je bio izgrađen antički Rim.

Sedam rimskih brežuljaka.

Tu su se nalazili najstarije naselje u Rimu (Roma quadrata) i najstarija rimska svetilišta:luperkal gde je po tradiciji vučica dojila Romula i Rema, Romulova kuća, svetilište boginje Pales, kurija Salijaca, hrem Velike Majke, Viktoroje i Jupitera Statora. U doba republike Palatin je bio otmena četvrt s kućama istaknutih građana i političara. Relativno dobro je sačuvana kuća Livije (majke cara Tiberija), bogato ukrašena freskama.

Na Palatinu su gradili svoje palate i carevi Avgust, Domicijan, Tiberije, Septimije Sever. Među hramovima se isticao hram Apolona Paltinskog, građen za vladavine Avgusta, bogato skulpturalno ukrašen. Između njega i Avgustove palate nalazile su se grčka i latinska biblioteka.

Opljačkan od Vandala 455. Palatin je iako i dalje nastanjen, postepeno propadao. Oko 1000. godine potnuno je pust i u ruševinama. U XI-XIII veku rimski Frangipani imaju na Palatinu svoj kaštel. U XVI veku kardinal Farnese je na Palatinu uredio čuveni vrt. Godine 1920. počinju prva arheološka iskopavanja.

Ostaci carskog Palatina

Spoljašnje vezeUredi