Papski legat ili apostolski legat (od starorimske titule legatus) lični je predstavnik pape u stranim državama ili nekom dijelu Katoličke crkve. Ovlašćen je za pitanje katolicizma i za rješavanje eklisioloških pitanja.

Legata postavlja neposredno papa — episkop Rima i glava Katoličke crkve. Dakle, legat se obično šalje vladi, suverenu ili velikom broju vjernika (kao što je nacionalna crkva) ili da preuzme odgovornost za veliki religijski napor, kao što je vaseljenski sabor, krstaški pohod na Svetu zemlju ili čak protiv jeretika kao što su Katari.

Izraz legacija se primjenjuje i na mandat legata i teritoriju odgovornosti (kao što je država ili crkvena pokrajina).

Vidi još uredi

Literatura uredi