Pauza (franc. silence, engl. rest, ital. pausa)[1] je znak kojim se označava prekid sviranja ili pevanja u kompoziciji.

Pauze, kao i note, mogu imati različite vrednosti (trajanja).

Trajanja pauza određuju:

  1. brzina, tj. tempo kojim se izvodi muzika i
  2. oblici pauza (          itd.).

Prikaz vrednosti pauza uredi

Svaki oblik pauze predstavlja jednu vrednost (franc. valeur de la silence, engl. rest value)[1], tj. jedno vremensko trajanje[2][3] prekida u izvođenju.

        vrednost pauze odgovarajuća notna vrednost
  cela pauza   cela nota
  polovina pauze   polovina note
       četvrtina pauze   četvrtina note
         osmina pauze   osmina note
        šesnaestina pauze      šesnaestina note
  tridesetdvojina pauze    tridesetdvojina note

Čime se produžava vrednost pauze uredi

Svaka pauza može da se produži:

1. tačkom ili dve iza pauze:
 
Primer polovine, četvrtine i osmine pauze sa tačkom i prikaz njihovog trajanja.
 
Primer polovine, četvrtine i osmine pauze sa dve tačke i prikaz njihovog trajanja.
2. koronom iznad pauze:  
3. Za pauze dužih trajanja koriste se ovakve pauze:  .

Reference uredi

Vidi još uredi