Paulijev princip

Paulijev princip isključenja je princip u kvantnoj mehanici, koji je 1925. formulisao Volfgang Pauli. Glasi da nijedna dva identična fermiona ne mogu da se nalaze u istom kvantnom stanju simultano. Rigoroznije tvrđenje ovog principa je da je, za dva identična fermiona, ukupna talasna funkcija antisimetrična. Za elektrone u jednom atomu, glasi da nijedna dva elektrona ne mogu da imaju ista četiri kvantna broja, to jest ako su n, l, i ml jednaki, ms mora biti različit tako da elektroni imaju suprotne spinove.

Ovo je ključni princip za razumevanje i izgradnju Periodnog sistema elemenata.

Volfgang Pauli, je za formulisanje ovog principa 1945. dobio Nobelovu nagradu za fiziku.

Aufbau principUredi

Aufbau princip ili princip izgradnje je princip popunjavanja orbitala u višeelektronskim atomima koji se prvenstveno oslanja na Paulijev princip, tj. na uslov da dva elektrona u istoj ljusci moraju imati barem jedan različit kvantni broj. Kod Aufbau principa kada se popunjavaju elektronske ljuske i kada se ne razmatra se spin, kvatni brojevi višeelektronskih atoma su: n, l, i λ. Popunjene elektronske ljuske neće imati spin, ni orbitalni moment impulsa.[1]

ReferenceUredi

  1. ^ Belić, Dragoljub (2000). Fizika molekula. Beograd. str. 106—109. 

LiteraturaUredi

  • S. Macura, J. Radić-Perić, ATOMISTIKA, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu/Službeni list, Beograd, 2004, str. 438.
  • Dill, Dan (2006). „Chapter 3.5, Many-electron atoms: Fermi holes and Fermi heaps”. Notes on General Chemistry (2nd ed.). W. H. Freeman. ISBN 978-1-4292-0068-4. 
  • Griffiths, David J. (2004). Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-805326-0. 
  • Liboff, Richard L. (2002). Introductory Quantum Mechanics. Addison-Wesley. ISBN 978-0-8053-8714-8. 
  • Massimi, Michela (2005). Pauli's Exclusion Principle. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83911-2. 
  • Tipler, Paul; Llewellyn, Ralph (2002). Modern Physics (4th ed.). W. H. Freeman. ISBN 978-0-7167-4345-3.