Perverzija je, sa psihopatološke tačke gledišta, svaka nastranost, izopačenost ili devijacija u odnosu na moralne i socijalne norme koje društvo žigoše i sankcioniše. Uglavnom se odnosi na seksualne radnje (npr. sodomija i istorijski analni seks). S druge strane, ovim pojmom se označava i pojačani libido, tj. seksualni nagon, i u tom slučaju takođe može imati, mada najčešće nema elemente psihopatologije (kao jedna od karakteristika puberteta).

Literatura uredi