Petar Erdedi (mađ. Péter II Erdődy,1504–1567) bio je hrvatski ban iz vlastelinske porodice mađarskog porekla.[1]

Grb porodice Erdedi.

Život i rad

uredi

Braneći svoje posede u Slavoniji, učestvovao je od mladosti u borbama protiv Turaka, naročito posle pada porodičnog grada Moslavine (1545). Četovao je u Bosni 1546. Spustivši se šajkama niz Savu, iznenada je upao leti 1552. sa banderijalnim odredom u Staru Gradišku i Veliku Kraljevu, razorio ih i vratio se sa velikim plenom. Kao krajiški kapetan preuzeo je 1554-1556. odbranu Kostajnice i Novigrada na Uni i četovao do Kamengrada.[1]

Hrvatski ban (1557-1567)

uredi

Za vreme desetogodišnjeg banovanja (1557-1567) sačuvao je teritoriju banovine, izuzev unskih gradova. U martu 1562. izvršio je s krajišnicima desetodnevni pohod u tursku Podravinu. Najznačajniji uspeh postigao je 10. septembra 1565. kod Obreške, gde je sa banskim trupama razbio nadmoćnije snage bosanskog paše Mustafe Sokolovića, zbog čega je dobio titulu grofa. Za vreme opsade Sigeta (1566) izvršio je s krajiškim trupama diverzioni upad u Pounje, kod Novigrada razbio snage požeškog sandžakbega, a zatim krstario po Slavoniji.[1]

Umro je na banskoj dužnosti, 26. aprila 1567. u Jastrebarskom, gde je i sahranjen.[1]

Porodica

uredi

Njegov sin bio je Toma Bakač Erdedi (1558-1624), hrvatski ban 1584-1595. i 1608-1614.[1]

Reference

uredi
  1. ^ a b v g d Nikola Gažević, Vojna enciklopedija (knjiga 2), Vojnoizdavački zavod, Beograd (1971), str.698

Literatura

uredi