Piromanija

Piromanija je nesavladiv, prinudan i nekontrolisan impuls za paljenjem vatre i izazivanjem požara, bez neke koristi, samo zato da bi se uživalo u prizoru paljevine. Piromanija se svrstava u poremećaje kontrole impulsa ili u impulsivne neuroze.

Piromanija
Klasifikacija i spoljašnji resursi
Specijalnostpsihijatrija, psihologija
MKB-10F63.1
MKB-9-CM312.33
MeSHD005391
Spaljeni kontejner.

LiteraturaUredi

 Molimo Vas, obratite pažnju na važno upozorenje
u vezi sa temama iz oblasti medicine (zdravlja).