Pismo njegovom ocu (nem. Brief an den Vater) je naziv koji se obično daje pismu koje je Franc Kafka napisao svom ocu Hermanu u novembru 1919, optužujući Hermana za njegovo emocionalno uvredljivo i licemerno ponašanje prema svom sinu. Kafka se nadao da će pismo premostiti rastući jaz između njega i njegovog oca, iako u pismu daje oštru kritiku obojice.

Prema Maksu Brodu, Kafka je zapravo dao pismo svojoj majci da ga preda ocu. Njegova majka nikada nije isporučila pismo, već ga je vratila sinu. Originalno pismo, dugačko 45 stranica, kucao je Kafka i ispravio ga rukom. Još dve i po stranice su ispisane rukom.[1] Pismo, koje su na engleski preveli Ernst Kajzer i Ejtne Vilkins, objavljeno je u dvojezičnom izdanju u izdanju Šoken buks 1966. godine i uključeno u nekoliko Šokenovih zbirki Kafkinih dela. Novi prevod Hane i Ričarda Stouksa objavio je Onevorld Klasiks 2008. godine pod naslovom Najdraži oče.


Reference uredi

  1. ^ "Publisher's Note" Kafka, 127.