Plazmociti su ćelije vezivnog tkiva prisutne u velikom broju u organizmu na mestima do kojih lako dopiru bakterije i proteinske čestice kao i tamo gde postoje zapaljenjski (inflamatorni) procesi. Ovalnog su oblika i prečnika od 10 do 20 μm i imaju ekscentrično postavljeno loptasto jedro. Nastaju od B-limfocita i imaju dobro razvijen sintetski aparat (veliki broj ribozoma i dobro razvijen granularni endoplazmatični retikulum)u kome se stvaraju imunoglobulini. Ponekad sadrže krupne loptaste inkluzije za koje se smatra da su grupacije defektnih imunoglobulina i koje se nazivaju Raselova tela (Russell).

Plazmocit

Literatura

uredi
  • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
  • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
  • Popović S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990.

Spoljašnje veze

uredi