Ploče zavjeta ili ploče svjedočanstva (od hebr. לוּחוֹת הַבְּרִית‏), luhot a-brit) dvije su kamene ploče na kojima je, prema Bibliji, bilo ispisao Deset Božjih zapovjesti.

Mojsije sa pločama, djelo Gistava Dorea.

Zaključivanje zavjeta uredi

Prema Petoknjižju, ploče zavjeta Bog je Mojsiju na Sinajskoj gori. Deset zapovjesti („...zakon i zapovijesti, koje sam napisao....” (Izl. 24:12)) bilo je uklesano u ploče „s obje strane, otud i odovud pisane. I bjehu ploče djelo Božije, i pismo bješe pismo Božije” (Izl. 32:15—16). Mojsije je slomio ove ploče kada je vidio ljude koji se klanjaju zlatnom teletu (Izl. 32:19). Poslije toga, po Božjoj zapovjesti, Mojsije je isklesao nove ploče iz kamena i popeo se sa njima na planinu drugi put (Izl. 34:1—4). Na tim pločama Bog je po drugi put ispisao istih deset zapovjesti (Pnz. 10:1—5). Ploče zavjeta nazivaju se još i pločama svjedočanstva (Izl. 34:29), jer one svjedoče o zavjetu koji je Bog sklopio sa narodom Izrailjskim.

Sklapanje zavjeta sa jevrejskim narodom odvijalo se u tri etape.

1. Mojsije se popeo na Sinajsku goru i Bog mu je objavio prvih Deset zapovjesti.

I sav narod vidje grom i munju i trubu gdje trubi i goru gdje se dimi; i narod vidjevši to uzmače se i stade izdaleka, I rekoše Mojsiju: govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne govori Bog, da ne pomremo. A Mojsije reče narodu: ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili. I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kojem bješe Bog.

— Izl. 20:18—21

2. Zatim se Mojsije po drugi put penje na goru, gdje dobija još mnogo uputstava, naročito detaljan opis kako i od čega treba da se napravi kovčeg zavjeta, u kome potom treba da se čuvaju ploče.

I reče Gospod Mojsiju: popni se k meni na goru, i ostani ovdje, i daću ti ploče od kamena, zakon i zapovijesti, koje sam napisao, da ih učiš. Tada usta Mojsije s Isusom, koji ga služaše, i izađe Mojsije na goru Božiju. A starješinama reče: sjedite tu dok se vratimo k vama; a eto Aron i Or s vama; ko bi imao što, neka ide k njima. I otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru. I bijaše slava Gospodnja na gori Sinajskoj, i oblak je pokrivaše šest dana; a u sedmi dan viknu Mojsija ispred oblaka. I slava Gospodnja bješe po viđenju kao oganj koji sažiže na vrh gore pred sinovima Izrailjevim. I Mojsije uđe usred oblaka, i pope se na goru; i osta Mojsije na gori četrdeset dana i četrdeset noći.

— Izl. 24:12—18
I dalje: „I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim” (Izl. 30:18).
Silazeći s gore, zatekao je ljude kako se klanjaju zlatnom teletu i slomio ploče. Leviti su se priklonili Mojsiju i ubili sve koji su zagovarali ideju o teletu.

3. Poslije ovih dešavanja, Gospod se ponovo obratio Mojsiju:

U to vrijeme reče mi Gospod: isteši dvije ploče od kamena kao što bjehu prve, i izidi k meni na goru, i načini kovčeg od drveta. I napisaću na tijem pločama riječi koje su bile na prvijem pločama što si razbio, pa ćeš ih metnuti u kovčeg. Tako načinih kovčeg od drveta sitima, i istesah dvije ploče od kamena, kao što bjehu prve, i izidoh na goru s dvjema pločama u ruku. I napisa na tijem pločama što bješe prvo napisao, deset riječi, koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega; i dade mi ih Gospod. I vrativ se siđoh s gore, i metnuh ploče u kovčeg koji načinih, i ostaše ondje, kao što mi zapovjedi Gospod.

— Pnz. 10:1—5

Predstavljanje ploča je prelomni trenutak u istoriji naroda. Vjeruje se da je od tog trenutka zaključen savez između Boga i jevrejskog naroda. Prema talmudskoj tradiciji, ovaj događaj se odvio 10. tišreja po jevrejskom kalendaru, istog dana kada se prema Bibliji slavio Dan pomirenja (Jom kipur), jedan od najsvetijih jevrejskih praznika.

Pošto su zapovjesti uspostavile zavjet, vrlo je moguće, da su one urezane na obje ploče. To se može uporediti sa diplomatskim ugovorima Starog Egipta, kada je svaka strana dobijala svoj primjerak.

Vidi još uredi