Poluga na ruci u rvačkim sportovima predstavlja potez koji zaključava jedan ili dva zgloba i forsira neizdrživo izvrtanje ili istezanje ramena ili lakta. Zavisno od zgloba i onoga ko primenjuje tehniku, tehnika zasnovana na izvrtanju može istovremeno uticati na oba zgloba. Ova tehnika predstavlja jedan od najčešćih načina završetka MMA borbi[1] i u krajnjem slučaju može dovesti do preloma ruke ili iščašenja lakta ili zgloba.

Demonstracija poluge na ispravljenoj ruci koju uče američki Marinci

Poluga na ispravljenoj ruci

uredi

Poluga na ispravljenoj ruci je tehnika u kojoj izvršilac fiksira lakat protivnika između butina, i vršeći pritisak na ispravljenu ruku kao na klackalicu, savija lakat u suprotnom smeru preko svoje noge, ruke ili kuka (oslonac poluge).

Poluge na laktu

uredi
„Čekić“ hvat, demonstracija na Farmer Burns seminaru 1913. godine

Kimura (u džudou ure-gadami[2]) i Amerikana (ude-gadami), su tehnike u kojima izvršilac savija ruku protivnika, fiksirajući njegovu šaku dlanom okrenutim prema sebi. Članak ruke protivnika hvata se rukom na suprotnoj strani (levom rukom se hvata levi članak protivnika ili desnom desni), a ruka na istoj strani provlači se ispod protivnikovog lakta, i napadač njome hvata sopstveni zglob na ruci. Ovo proizvodi hvat u obliku broja četiri. Dok je šaka protivnika fiksirana na zemlji ili iza njegovih leđa, napadač pomera ruku koja ne drži zglob nadole (prema protivnikovim stopalima), istovremeno povlačeći lakat te ruke prema sebi (napred u odnosu na protivnika), vršeći pritisak na lakat i rame.

Naziv Kimura se najčešće odnosi na ovu vrstu tehnike u kojoj napadač leži u gardu, a amerikana na tehniku primenjenu dok je protivnik ispod napadača. Varijacije ove tehnike, npr. kesa-gatame dozvoljavaju upotrebu noge i ruke umesto dve ruke. Brazilski džijudžicu popularizovao je tzv. omoplata (aši garami) modifikaciju ove tehnike koja se izvodi iz ležećeg garda, uz pomoć noge i dve ruke. Tsunetane Oda, stručnjak za džudo borbu na zemlji[3], učio je ovu tehniku još u prvoj polovini dvadesetog veka[4]

„Čekić“ hvat je najprostiji oblik poluge na laktu i podrazumeva zavrtanje ruke iza leđa, s leđa protivniku koji stoji. Ruka je dlanom okrenuta ka napadaču, koji je povlači naviše, prema vratu protivnika, stvarajući pritisak na rame. Ovaj zahvat je veoma često primenjivan od strane snaga bezbednosti, za kontrolu nenaoružanih agresora i pri stavljanju lisica.

Reference

uredi