Pomoć:Promenljive

Ovo je lista promenljivih koje se mogu koristiti u viki tekstu. Kakav će rezultat dati njihova obrada zavisi od vremena, projekta ili strane na kojoj se javljaju.

Sa leve strane je promenljiva, a sa desne je kako je prikazana u ovom trenutku, u ovom projektu, na ovoj strani.

Imena promenljivih čine deo skupa takozvanih „magičnih reči“ koje sistem koristi. [1]

Konstantne, zavisne samo od projekta i parametaraUredi

{{ns:-2}} или {{ns:Media}} Medij
{{ns:-1}} или {{ns:Special}} Posebno
{{ns:1}} или {{ns:Talk}} Razgovor
{{ns:2}} или {{ns:User}} Korisnik
{{ns:3}} или {{ns:User_talk}} Razgovor sa korisnikom
{{ns:4}} или {{ns:Project}} Vikipedija
{{ns:5}} или {{ns:Project_talk}} Razgovor o Vikipediji
{{ns:6}} или {{ns:Image}} Datoteka
{{ns:7}} или {{ns:Image_talk}} Razgovor o datoteci
{{ns:8}} или {{ns:MediaWiki}} Medijaviki
{{ns:9}} или {{ns:MediaWiki_talk}} Razgovor o Medijavikiju
{{ns:10}} или {{ns:Template}} Šablon
{{ns:11}} или {{ns:Template_talk}} Razgovor o šablonu
{{ns:12}} или {{ns:Help}} Pomoć
{{ns:13}} или {{ns:Help_talk}} Razgovor o pomoći
{{ns:14}} или {{ns:Category}} Kategorija
{{ns:15}} или {{ns:Category_talk}} Razgovor o kategoriji
zavisno od dodatnih imenskih prostora:
{{ns:100}}, {{ns:101}} итд.
Portal, Razgovor o portalu itd.
{{ИМЕСАЈТА}} Vikipedija
{{СЕРВЕР}} //sr.wikipedia.org
{{localurl:иместране}} /wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
{{localurle:иместране}} /wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
{{localurl:иместране|upit}} /w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&upit
{{int:извикипедије}} ⧼izvikipedije⧽

Promenljiva localurl zamenjuje prazna mesta podvučenim i „izbegava“ posebne znakove (escapes), kao što na primer {{localurl:Š B}} daje /wiki/%D0%A8_%D0%91. Svrha ovoga je:

  • za dato ime strane, stvara vezu u stilu spoljašnje veze na stranu u istom projektu ili projektu koji koristi istu nisku (string) u URL-u između imena servera i naziva strane (na Vikipediji su to "/wiki/" i "w/index.php?title=") (ali takođe pogledajte i m:Template talk:Pi).
  • dozvoljava da isti viki tekst bude upotrebljen u projektu koji koristi drugačije niske, ako se cilj nalazi u tom drugom projektu ili projektu koji koristi istu nisku

Ime strane u localurl ne treba pisati sa izbegnutim kodovima (escape code): koristite npr. {{СЕРВЕР}}{{localurl:Д}} što daje //sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94, ne {{СЕРВЕР}}{{localurl:%D0%94}} što daje //sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94 .

Primetite da localurl ne pretvara nazive strana i imena korisnika posle „target=“. Ova sintaksa se može izbeći stavljanjem cilja u prvi deo localurl-a, posle „/“:

Nije jasno u čemu je razlika između localurl i localurle.


"INT:" se koristi za dobijanje teksta iz Medijaviki: imenskog prostora. Ako je korisnikov jezik sučelja, kako je određeno u Posebno:Preferences, isti kao podrazumevani jezik, prikazaće sadržaj Medijaviki:imestrane. Ako je korisnik izabrao drugi jezik, prikazaće sadržaj Medijaviki:imestrane/jezičkikod (npr. Medijaviki:izvikipedije/fr za francuski) ako takva strana postoji i Medijaviki:imestrane ako ne postoji. To je skraćeno za „unutrašnje“ (engl. internal).

Promenljive sa vremenomUredi

{{ТРЕНУТНИМЕСЕЦ}} 10
{{ТРЕНУТНИМЕСЕЦИМЕ}} oktobar
{{ТРЕНУТНИМЕСЕЦСКР}} okt
{{ТРЕНУТНИМЕСЕЦРОД}} Šablon:TRENUTNIMESECROD
{{ТРЕНУТНАНЕДЕЉА}} 40
{{ТРЕНУТНИДАН}} 6
{{ТРЕНУТНИДАНИМЕ}} četvrtak
{{CURRENTDOW}} 4
{{ТРЕНУТНАГОДИНА}} 2022
{{ТРЕНУТНОВРЕМЕ}} 14:19 (u -{UTC-}, za lokalno vreme koristiti {{LOCALTIME}})
{{БРОЈЧЛАНАКА}} 663.627

BROJČLANAKA: broj strana u glavnom imenskom prostoru koje sadrže vezu a nisu preusmerenje (redirect) tj. broj članaka, klica koje sadrže vezu i višeznačnih odrednica.

Ovo zavisi od sistemske promenljive $wgUseCommaCount. Ako je ona true, u broj članaka će ulaziti samo oni koji sadrže zapetu („,“). Ako je false, ubrajaće se samo one koji sadrže veze („[[“). Podrazumevano stanje u DefaultSettings.php je false, a može se promeniti u LocalSettings.php. Takođe pogledajte Pomoć:Broj članaka.

TRENUTNANEDELjA (tekuća nedelja) nije podržana u ranijim verzijama Medijavikija. Uzima vrednosti iz opsega od 1 do 54.

CURRENTDOW je dan u nedelji, ponedeljak=1 itd.

TRENUTNIMESECROD: ime tekućeg meseca u genitivu (koristi se u finskom jeziku).

Zavisne od straneUredi

{{ИМЕНСКИПРОСТОР}} Pomoć
{{СТРАНИЦА}} Promenljive
{{СТРАНИЦЕ}} %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5

STRANICE prikazuje naslov strane u obliku koji se koristi u URL-ovima, tj. sa podvučenim umesto praznih mesta i izbegnutim kodovima za specijalne znakove te se stoga koristi za konstrukciju URL-a. Na primer, na strani zvanoj „Grand café“, STRANICE bi napravilo „Grand_caf%C3%A9“. Nemojte koristiti STRANICE kao ime strane u prvom delu promenljive localurl (vidite gore). Takođe pogledajte Променљиве PAGENAME и СТРАНИЦЕ

Kada se koriste u šablonu, ove tri promenljive se odnose na stranu u koju se šablon uključuje, ne na stranu šablona.

Zavisne od revizijeUredi

{{REVISIONID}} daje -

REVISIONID prikazuje jedinstveni broj verzije strane u skupu svih verzija svih strana. U URL-u broj možete iskoristiti kao „oldid=..“, čak i kada je verzija još uvek trenutna. Ovo može biti korisno na stranama za razgovor, za citiranje u novinama, stručnim radovima itd. Kada se primenjuje takav URL, na vrhu strane se prikazuju datum i lokalno vreme (ako niste prijavljeni: UTC), sa vezom ka prethodnoj verziji i vezom ka sledećoj verziji (osim ako u vreme učitavanja strane ne postoji novija verzija: u tom slučaju se tekst „Novija revizija“ i dalje pojavljuje, ali nije veza; ako je verzija prva, veza nazvana „Starija revizija“ se ipak pojavljujem ali vodi na istu stranu).

Strana istorija strane takođe koristi takve URL-ove.

U pretpregledu je vrednost REVISIONID uvek 0.

Primeri kombinacijaUredi

{{СЕРВЕР}}{{localurl:{{ИМЕНСКИПРОСТОР}}:{{СТРАНИЦА}}|action=edit}} //sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5&action=edit
{{СЕРВЕР}}{{localurl:Special:Whatlinkshere|target={{ИМЕНСКИПРОСТОР}}:{{СТРАНИЦА}}}} //sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:Whatlinkshere&target=Pomoć:Promenljive
[[{{ИМЕНСКИПРОСТОР}}:{{СТРАНИЦА}}_1]] Pomoć:Promenljive_1
{{СЕРВЕР}}{{localurl:{{ИМЕНСКИПРОСТОР}}:{{СТРАНИЦА}}_1}} //sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5_1
{{СЕРВЕР}}{{localurl:{{ИМЕНСКИПРОСТОР}}:{{СТРАНИЦА}}|oldid={{REVISIONID}}}} //sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%B5&oldid=-

Poslednji primer je kao veza na samoj strani neupotrebljiv, ali daje korisne informacije o originalu u papirnoj ili HTML kopiji strane, i obezbeđuje vezu ka njoj u HTML kopiji. Takođe, prerađeni URL se može kopirati u vikitekst na toj ili drugo strani, da bi se odnosio na verziju u trenutku kopiranja, npr. http://sr.wikimedia.org/w/index.php?title=Pomoć:Promenljiva&oldid=178844 (za ovo poslednje se mogu koristiti i ciljevi veza na strani sa istorijom strane).

Kao što je gore navedeno, u localurl mora da se koristi PAGENAME sa jednim E, inače ne funkcioniše sa specijalnim znakovima. Na primer, za stranu pod imenom Ć dobijamo {{localurl:Ћ}}, što tačno daje /wiki/%D0%8B (sa {{СЕРВЕР}} ispred //sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B povezuje ka strani Ć), dok {{СТРАНИЦЕ}} daje %D0%8B, i {{localurl:%D0%8B}} daje /wiki/%D0%8B, tj. obrađuje se nepromenjeno, localurl funkcija ne biva primenjena. Sa {{СЕРВЕР}} ispred daje //sr.wikipedia.org/wiki/%D0%8B, što ni ne dolazi do servera, pošto ga pregledač prijavljuje kao pokvarenu vezu.

Takođe pogledajte i m:Template:UTC.

U šablonu se za vezu ka strani koja zavisi od parametara šablona koristi se stil spoljašnjih veza čak i za unutrašnje veze, da bi se izbegle sistemske veze ka strani za uređivanje čak i kada strana postoji. Promenljive takođe mogu biti korisne za pravljenje spoljašnjih veza.

Promenljive u vezamaUredi

Promenljive takođe funkcionišu i u vezama:

  • [[а{{ИМЕНСКИПРОСТОР}}б|в{{СТРАНИЦА}}г]] daje vPromenljiveg

Takođe pogledajteUredi

Pomoć:Sadržaj
Pravljenje bota Pravljenje šablona Istorija izmena Korišćenje tabele Mala izmena Knjige
Razlike Dugmići za izmene Uređivanje Patroliranje izmena Vraćanje na prethodnu reviziju Lična podešavanja
Stranica datoteke Poboljšane skorašnje izmene Egipatski hijeroglifi Istorija članka Nadgledanje stranica Promenljive
Skorašnje izmene Japanski jezik Ime stranice Arhiviranje stranice za razgovor Pravljenje klice Ogg
Korisnički doprinosi Kako napraviti spisak „Prividna“ izmena Fusnote Šta vodi ovde Opis izmene
Kategorija