Primer

uredi

Preuzmite OGG datoteku „guslar“

Šta je format Ogg Vorbis

uredi
 • Ogg Vorbis je format za smanjivanje veličine zvuka. Sličan je sa drugim audio formatima na primer MP3-jem i sličnim. Razlikuje se od ostalih formata po tome što je kompletno besplatan, otvoren i ne podleže postojećim patentima.
 • Ogg je ime za sadržalac zvuka, video i meta podataka kompanije Xiph.org.
 • Vorbis je ime posebne šeme audio kompresije koja je smišljena da bude sadržana u Ogg-u. Nastavak za OGG datoteke je .ogg.
 • Format Ogg je dizajniran da u potpunosti zameni patentirane i vlasničke audio formate. To znači da možete kodovati svu muziku i audio zapise u Vorbis i da nikad više nemate problema zbog formata.

Razlika i sličnosti sa formatom MP3

uredi
 • Ogg Vorbis je način kompresije sa gubitkom kao i format MP3 što bi značilo da izlazna (novodobijena) datoteka posle kompresije nije ista kao prvobitna, ali da su razlike, ako se upotrebi pravilno stepen kompresije, potpuno prihvatljive i mogu da primete samo super senzitivne uši kao što ima slepi miš, naravno ako muziku slušate na uređajima koji svojom cenom ne prelaze u rang vrlo kvalitetnih.
 • Pošto format Ogg prilikom kodovanja pravi gubitke različite od MP3 formata, ukoliko probate da format MP3 prebacite u Ogg normalno je da će se obe vrste gubitaka sabrati i novonastala datoteka će zvučati lošije od polazne MP3 datoteke, zato je preporuka da se kompresija u Ogg vrši iz nekompresovanog audio zapisa i u tom slučaju tvorci Ogg-a tvrde da će kvalitet izlaznog zvuka biti i više od 10 posto veći od kvaliteta MP3 datoteke iste veličine.

Zašta je sve dobar format Ogg Vorbis

uredi
 • Ako odlučite da prodajete svoju muziku ili bilo koji drugi tonski zapis u MP3 formatu potrebno je da platite procenat od svake prodaje vlasniku prava na MP3, čak iako odlučite da na svojoj veb lokaciji svoju muziku poklanjate vernim slušaocima i onda ste dužni da plaćate određenu nadoknadu po poklonjenoj pesmi vlasniku prava za MP3.
 • Vorbis je oslobođen patenata i licenci, tako da nikada nećete morati da plaćate nikome u slučaju da prodajete, poklanjate ili puštate, emitujete preko mreže, svoju sopstvenu muziku. Puštanje ili emitovanje programa preko mreže pomoću kodeka Ogg i nekog programa može da zvuči dobro već i pri modemskim brzinama.
 • Za istu veličinu datoteke rekli smo da Ogg Vorbis zvuči mnogo bolje što znači da za isti broj pesama treba manje prostora i da će vam muzika bolje zvučati.
 • Sve je više proizvođača koji u svoje audio uređaje, vokmene, CD/DVD reproduktore i slično, implementiraju kodek Ogg Vorbis čime naravno izbegavaju da plate autorska prava za korišćenje kodeka MP3, i podižu kvalitet reprodukovanog zvuka pri niskim protocima.
 • Еpic Games, koji je napravio Unreal Tournament, koristio je format Ogg u svojim igrama; pa i u Unreal Tournament-u 2003, da bi kompresovao muziku bez potrebe da plaća licencu vlasnicima zvučnog kompresionog kodeka za svaku prodatu igru. Oni nisu usamljeni, spisak korisnika raste sve više. Pomenuću samo još neke: Crystal Dynamics Soul Reaver 2, Blood Omen 2, Croteam Serious Sam...
 • Ogg Vorbis specifikacija je u javnom vlasništvu. On je potpuno besplatan za komercijalnu i nekomercijalnu upotrebu.

Pažnja

uredi
 • Pažnja: većina, ali ne sav, softver je pod licencom GNU, što znači da su proizvođači softvera slobodni da implementiraju delove kodeka Ogg Vorbis i ponude ga pod drugim uslovima. Ogg je samim tim slobodan format i može se koristiti po volji, ali ne može nikad da potpadne pod neslobodne uslove.
 • Sve ovo je razlog da se i na Vikipediji koristi format Ogg koji i pripada istoj grupi GNU licence, potpuno slobodno i besplatno možete svoj audio sadržaj preneti u enciklopediju i njega ostali korisnici mogu slobodno koristiti, emitovati i redistribuirati bez traženja bilo kakve saglasnosti i bez bilo kakvog plaćanja.

Autorska prava

uredi
Pomoć:Sadržaj
Pravljenje bota Pravljenje šablona Istorija izmena Korišćenje tabele Mala izmena Knjige
Razlike Dugmići za izmene Uređivanje Patroliranje izmena Vraćanje na prethodnu reviziju Lična podešavanja
Stranica datoteke Poboljšane skorašnje izmene Egipatski hijeroglifi Istorija članka Nadgledanje stranica Promenljive
Skorašnje izmene Japanski jezik Ime stranice Arhiviranje stranice za razgovor Pravljenje klice Ogg
Korisnički doprinosi Kako napraviti spisak „Prividna“ izmena Fusnote Šta vodi ovde Opis izmene
Kategorija