Popis stanovništva u SFRJ 1991: Vukovar

Popis stanovništva opštine Vukovar po naseljenim mestima, 1991.

Opština Vukovar

  • površina: 606 km²
  • br. stanovnika: 84.189
  • br. naseljenih mesta: 29

apsolutna etnička većinaUredi

  Hrvati (14)
  Srbi (10)
  Rusini (2)

relativna etnička većinaUredi

  Hrvati (2)
  Mađari (1)
Nacionalni sastav stanovništva opštine Vukovar, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mesto ukupno Hrvati Srbi Jugosloveni Rusini Slovaci Mađari Ukrajinci Muslimani Nemci ostali
Bapska 1.624 1.478 33 16 5 28 5 0 0 25 34
Berak 926 515 348 18 4 0 13 0 1 6 21
Bobota 1.881 56 1.769 34 3 0 3 0 3 0 13
Bogdanovci 1.113 914 19 7 3 0 13 1 1 3 152
Bokšić 234 230 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Borovo 6.442 604 5.146 410 27 21 30 12 10 5 177
Bršadin 1.887 142 1.465 121 10 5 25 2 6 0 111
Vera 561 7 514 28 0 0 3 0 0 0 9
Vukovar 44.639 21.065 14.425 4.355 919 147 694 509 194 94 2.237
Grabovo 192 106 36 10 3 4 3 8 12 0 10
Ilok 6.775 4.248 484 474 28 1.157 105 1 10 5 263
Klisa 419 55 333 19 1 0 1 0 0 0 10
Lipovača 580 206 310 40 2 0 4 1 0 0 17
Lovas 1.681 1.441 133 52 2 0 10 1 1 2 39
Ludvinci 157 13 123 21 0 0 0 0 0 0 0
Mikluševci 673 49 76 20 493 0 7 7 0 1 20
Mohovo 344 218 115 1 0 0 1 0 0 0 9
Negoslavci 1.682 25 1.594 35 4 0 1 4 2 0 17
Opatovac 550 238 144 26 3 1 116 0 1 1 20
Pačetin 851 27 753 59 0 0 0 0 4 0 8
Petrovci 1.289 68 163 45 737 3 3 230 0 0 40
Svinjarevci 765 526 183 25 1 0 2 0 0 0 28
Sotin 1.324 789 372 68 14 0 44 3 1 0 33
Tovarnik 3.001 2.136 670 105 12 7 7 9 4 1 50
Tompojevci 510 402 27 31 0 0 24 3 0 2 21
Trpinja 2.171 73 1.953 62 2 0 1 1 0 0 79
Ćelija 164 149 2 9 0 0 0 0 0 0 4
Čakovci 749 226 206 27 11 3 256 1 0 0 19
Šarengrad 1.005 904 48 6 0 7 4 0 3 1 32
ukupno 84.189 36.910 31.445 6.124 2.284 1.383 1.375 793 253 146 3.476