Transkiripcija uredi

Ovde se vodi rasprava, traže i daju saveti u vezi sa transkripcijom imena ličnosti, gradova... Srđan Vesić 19:03, 10. februar 2006. (CET)

Preusmerenja uredi

Kada postoji više mogućnosti za neko ime, jedno se određuje za ime članaka, a na drugima se prave preusmerenja. Srđan Vesić 19:26, 10. februar 2006. (CET)

Crtice? uredi

Ja mislim da se, po našem pravopisu, imena pišu bez crtice, ali nisam siguran kada se ipak stavlja crtica? Srđan Vesić 19:26, 10. februar 2006. (CET)

Dinastije uredi

Ovo nije direktno vezano za transkripciju, ali, još uvek imam dilemu. „Osamnaesta dinastija“ ili „osamnaesta dinastija“. Skoro sam, u jednoj knjizi video ovo drugo. Saveti? Srđan Vesić 19:26, 10. februar 2006. (CET)

Rešio sam da pišem „osamnaesta dinastija“, kao i „stario carstvo“. Srđan Vesić 12:55, 12. februar 2006. (CET)