Posavski partizanski odred (Srbija)

Posavski narodnooslobodilački partizanski (NOP) odred formiran je krajem avgusta 1941. godine izdvajanjem posavskih četa iz Kosmajsko-posavskog odreda.

Posavski partizanski odred
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanjekraj avgusta 1941.
Mesto formiranja:
Posavina u Srbiji
Jačina2.600 vojnika i oficira
DeoNOV i PO Jugoslavije
Angažovanje
Komandanti
KomandantKoča Popović
Politički komesarBora Marković

Komandant odreda je bio Koča Popović, a politički komesar Bora Marković narodni heroji.

Ovoj odred je bio jedan od najjačih odreda u Srbiji 1941. godine. Brojao je 2.600 boraca. Teren na kome je ovaj odred operisao je ravan, te je odred upotrebljavao specijalan način ratovanja, razbijen u male vodove vršio je uspešne napade duž komunikacija.

Posavski partizanski odred vodio je ne brojne borbe, svakodnevno vršeći napade na nemačke kolone. On je ometao plovidbu brodova na Savi i jedno vreme bio potpuno prekinuo plovidbu Savom.

Zasedama na komunikacijama Posavski odred je ne samo zadao velike gubitke neprijatelju, već je mnogo pomogao pri blokadi Valjeva. Komunikacija Beograd-Valjevo, obalu Save i teritoriju između Valjeva, Šapca i Obrenovca držao je Posavski odred. Štab Posavskog odreda bio je jedno vreme smešten u oslobođenom Ubu.

Krajem oktobra 1941. godine Posavski odred je vodio frontalne borbe s Nemcima. U ovim borbama Nemci su pretrpeli velike gubitke. Vrhovni štab je poslao odredu municiju iz Užica, ali su četnici kod Karana napali transport i zaplenili municiju. Municija Posavskom odredu nije stigla, i on je pod pritiskom Nemaca, a bez municije, bio prisiljen da se povuče na teritoriju zapadne Srbije.

Posle pada Užičke republike i povlačenja Vrhovnog štaba NOPOJ-a u Sandžak, delovi Posavskog odreda ulaze u satav Šestog (beogradskog) bataljona Prve proleterske udarne brigade.

Narodni heroji Posavskog odreda uredi

 
Orden narodnog heroja

Boraci Posavskog partizanskog odreda odlikovani Ordenom narodnog heroja:

Literatura uredi