Potpukovnik je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja čin oficira za komandante bataljona kao i za starešine koji obavljaju dužnosti načelnika štaba, pomoćnika ili zamenika komandanta puka, kao i odgovarajuće komandno - štabne dužnosti u jedinicama ranga brigade. U Vojsci Srbije u čin potpukovnika unapređuje se major koji ispunjava opšte uslove za unapređenje, a koji je postavljen na formacijsku dužnost potpukovnika, na toj dužnosti proveo jednu godinu i ako je u prethodnom činu proveo najmanje četiri godine.

Oznaka čina potpukovnika Kopnene vojske u Vojsci Srbije
Oznaka čina potpukovnika Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovnene odbrane u Vojsci Srbije

Čin potpukovnika se prvi put pojavio u francuskoj vojsci u XVI veku. U srpskoj vojsci uveden je 1830. godine, a postojao je i u jugoslovenskoj vojsci. Tokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 1. maja 1943. godine i takav status je zadržao i u JNA.

U ratnoj mornarici čin potpukovnika odgovara činu kapetana fregate.

Galerija

uredi
Druge države

Vidi još

uredi

Literatura

uredi

Spoljašnje veze

uredi