Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poljoprivredni fakultet u Lukavici nalazi se u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, jednog od dva državna univerziteta u Republici Srpskoj. Odjeljenja van sjedišta se nalaze u Bijeljini i Vlasenici.

Poljoprivredni fakultet
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
TipDržavni fakultet
Osnivanje21. mart 1940.
AfilijacijaUniverzitet u Istočnom Sarajevu
Dekanprof. dr Vesna Milić
Nastavno osoblje50
Broj odseka3
LokacijaLukavica,  Republika Srpska
Veb-sajtwww.pof.unssa.rs.ba
Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo.png

IstorijatUredi

Fakultet je osnovan 21. marta 1940. godine uredbom Ministarstva prosvjete Kraljevine Jugoslavije pod nazivom Poljoprivredno-šumarski fakultet sa sjedištem u Sarajevu. Okupacijom zemlje i proglašenjem NDH, Fakultet je prestao sa radom u aprilu 1941. godine.

Završetkom Drugog svjetskog rata javlja se potreba za ponovnim osnivima visokoškolske ustanove iz oblasti poljoprivrede i šumarstav. Shodno tome, Vlada FNRJ je 31. decembra 1946. godine donijela Uredbu o osnivanju Savezne visoke poljoprivredne škole za planinsko gazdovanje u Sarajevu. Ta ustanova je bila u rangu sa fakultetom.

Izbijanjem oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, aprila mjeseca 1992. godine dolazi do prekida rada Fakulteta. Nakon izbijanja građanskog rata u bivšoj Republici Bosni i Hercegovini 1992. godine, Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz Univerziteta u Sarajevu, stvoren je pravni osnov za organizovanje institucija visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Ova Odluka stupila je na snagu 10. novembra 1992. godine.

Stupanjem na snagu Odluke o organizovanju univerziteta u Republici Srpskoj, donesene od strane Narodne skupštine Republike Srpske, prethodna Odluka je stavljena van snage. U Odluci je navedeno da "Univerzitet u Sarajevu Republike Srpske čine fakulteti i akademije umjetnosti članice Univerziteta u Sarajevu bivše Bosne i Hercegovine."

Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture Vlade Republike Srpske od 28. novembra 1994. godine, utvrđeno je da Poljoprpivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske ispunjava uslove za nastavak rada u školskoj 1994/95. godini. Za sjedište Fakulteta određena je Lukavica, a za dekana imenovan je prof. dr Miroslav Bogdanović.[1]

KatedreUredi

Na prijedlog Nastavno - naučnog vijeća, a po Odluci Senata, na Fakultetu je konstituisano tri katedre. U okviru ovih katedri izvršena je sistematizacija užih naučnih oblasti i pripadajućih predmeta:

  • Opšti smer
  • Biljna proizvodnja
  • Stočarstvo
  • Šumarstvo

Vrste i nivoi studijaUredi

Fakultet obavlja svoju obrazovnu djelatnost kroz akademske studije: studije prvog nivoa (osnovne akademske studije) i studije drugog nivoa (master akademske studije),a u budućnosti se planiraju i studije trećeg nivoa (doktorske akademske studije). Na studijama se izvodi akademski studijski program. Postoje tri studijska programa i to: studijski program poljoprivreda, studijski program šumarstvo i studijski program agromediteranska proizvodnja. Studijski program poljoprivreda se izučiva u Lukavici i Bijeljini, šumarstvo u Vlasenici, a agromediteranska proizvodnja u posebnom odjeljenju u Trebinju.

DekaniUredi

  • prof. dr Miroslav Bogdanović
  • prof. dr Vesna Milić

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  1. ^ „Poljoprivredni fakultet”. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. 

Spoljašnje vezeUredi