Otvorite glavni meni
Objašnjenje pravila trećine, nebo se nalazi u gornje dve trećine, a objekt drvo je smješteno u donji desni presek

Pravilo trećine je jedna od kompozicijskih tehnika u fotografiji i drugoj vizuelnoj umetnosti poput slikarstva

Prema pravilu, slika je podeljena u devet jednakih delova, i to sa dve horizontalne i dve vertikalne crte jednako razmaknute. Time nastaju četiri preseka u koja se obično smešta glavni objekat na slici. Ovakva kompozicija slici daje više energije, interesa i veću napetost, od jednostavnog smeštanja objekta u centar, što može delovati monumentalno, nepokretno i eventualno neinteresantno.

Kod horizonta, u pravilu trećine on se smešta na gornju ili donju horizontalnu crtu.

Dakle, prema pravilu trećine, za komponovanje se koriste trećine i preseci tih trećina.

Pravilo trećine se javilo oko 1845. godine, tada primenjeno u slikarstvu.

PrimerUredi

Slika na desnoj strani prikazuje kompoziciju po pravilu trećine. Horizont je smešten na donju horizontalnu crtu čime je fotografija podeljena na dva dela, zemlja 1/3 i nebo u 2/3. Drvo, kao glavni objekat, je smešteno u jedno od preseka, koja se nazivaju i energijske tačke (engl. power point).

Spoljašnje vezeUredi