Prva vlada Rodoljuba Čolakovića

Prva vlada Rodoljuba Čolakovića je bila Vlada Federalne Države Bosne i Hercegovine. Formirana je 26. aprila 1945. i trajala je do 14. februara 1946. godine.

Sastav Vlade uredi

Vlada Federalne Države Bosne i Hercegovine, 26.04.1945. − 14.02.1946.
Funkcija Slika Ime i prezime Stranka Detalji
Predsednik Vlade   Rodoljub Čolaković KP Jugoslavije
Prvi potpredsednik Jakov Grgurić
Drugi potpredsednik Zaim Šarac
Treći potpredsednik   Avdo Humo KP Jugoslavije
Ministri
ministar bez portfelja   Đuro Pucar Stari KP Jugoslavije
ministar unutrašnjih poslova   Ilija Došen KP Jugoslavije ne zna se ko je u ovom sastavu
prvobitno izabran na funkciju
  Uglješa Danilović KP Jugoslavije ne zna se ko je u ovom sastavu
prvobitno izabran na funkciju
ministar pravde Dr. Hamdija Ćemerlić
ministar prosvete Anto Babić
ministar finansija   Hasan Brkić KP Jugoslavije
ministar poljoprivrede   Vlado Šegrt KP Jugoslavije
Ante Martinović
ministar narodnog zdravlja dr. Nedo Zec
ministar infrastrukture dr. Cvitan Spužević
Novak Mastilović
Ćazim Ugljen
  Cvijetin Mijatović KP Jugoslavije

Vidi još uredi


Vlada Federalne Države Bosne i Hercegovine

1945. - 1946.