Prva tehnička škola „Milutin Milanković” Niš

Prva tehnička škola „Milutin Milanković“ u Nišu je jedna od prvih tehničkih škola u zemlji. Na početku škola je radila u staroj zgradi bivše osnovne škole kod Saborne crkve, ali ubrzo je preseljena u privatnu zgradu u Hešuaninovoj ulici br. 37. Prizemlje stare zgrade pretvoreno je u radionicu. Škola je tada imala dosta nastavnog osoblja, ali su nedostajali udžbenici, pa su predavanja pisana i umnožavana. Do septembra 2016-te godine, škola je nosila naziv Mašinska tehnička škola "15.maj", ali je taj naziv promenjen u Prva tehnička škola "Milutin Milanković".

Prva tehnička škola "Milutin Milanković"
Prva tehnička škola „Milutin Milanković” Niš
TipDržavna
LokacijaBeogradska 22.
Niš
DržavaSrbija
DirektorSlavica Jukić
Veb-sajtmts15maj.edu.rs

Slika Niša nakon rata uredi

Nakon Prvog svetskog rata bilo je puno ljudskih i materijalnih gubitaka. Naročito je stradala gradska privreda: industrija, zanatstvo i trgovina. Obnovu gradske privrede počeli su najpre trgovci prodajući oskudne robne zalihe za skupe pare. Niš se potpuno oporavlja od rata 1936. godine. Drugi svetski rat uništava sve podignuto i stečeno i vraća stanovnike Niša poljoprivredi i golom preživljavanju. Stepen privrednog razvoja u Kraljevini Jugoslaviji nije bio ujednačen. Od toga su zavisili obim i organizacija stručnih škola zavisno od potreba kvalifikovanih radnika. Što se tiče Srednjotehničke škole Moravska banovina sa sedištem u Nišu tridesetih godina sa svih 1 600 000 stanovnika imala je 59 rudničkih preduzeća, 151 industrijsko preduzeće, preko 9 000 zanatskih radnji. Samo u Nišu bila je železnička radionica, mostovska radionica, tri tehničke fabrike, fabrika duvana, fabrika mašina i mnoga druga mašinska preduzeća, gde su radili uglavnom stručnjaci sa strane. Predsednik zanatske komore u Nišu u to vreme bio je Voja Dinić. On je, u stvari i pokrenuo inicijativu, a da bi ispunio potražnju za kvalifikovanim radnicima, obrazovao je odbor koji će raditi na otvaranju Srednje tehničke škole. Rad ovog Odbora i pomoć privrednika i političara Niša i okoline urodili su plodom.

Razvoj škole kroz godine uredi

 
Stara zgrada.

U prvi razred upisivali su se učenici sa završena četiri smera gimnazije, grafičke škole, muške zanatske škole ili sa 19 godina ako su završili majstorsku-delovodsku školu. U početku u školi su postojali samo mašinski i građevinski smer. Škola je imala skroman fizički kabinet i nastavne zbirke: matematičku, tehnološko-mineralnu, zidarsku i mašinsku. Srednjotehnička škola je od samog početka razvijala rad u đačkim družinama. Naročito je aktivna bila literarna družina „Nikola Tesla“ đačka biblioteka raspolagala je sa 300 naslova, a nastavnička sa 360 formirana su i tri školska učenička fonda: prometni, školski i ekskurzioni. Zbog neverovatno velikog priliva učenika, prostor je predstavljao sve veći problem, pa je doneta odluka o izgradnji školske zgrade. Projekat je izradio inžinjer Aleksandar Medvedev i u leto 1947. Počela je izgradnja na današnjoj lokaciji u Beogradskoj ulici broj 22. U prostorijama STŠ“Nikola Tesla“ otvaraju se Visoke tehničke škole, a zatim i Tehnički fakultet 1960. godine. Broj učenika sedamdesetih godina narastao je na preko dve hiljade, tako da je škola postala jedna od najvećih u tadašnjoj SFRJ. Početkom sedamdesetih godina izdvajaju se elektrotehnički i građevinski odsek i formiraju sopstvene škole, a mašinski odsek i Škola učenika u privredi „Ivo Lola Ribar“ i industrijska železnička škola spajaju se i stvaraju Mašinski obrazovni centar „Veljko Vlahović“ sa tri organizacije udruženog rada: MTŠ“15.maj“, Škola za kvalifikovane radnike „12. februar“ i Mašinska škola- bivši ŽIŠ. Takva organizacija škola postojala je od 1983. Kada sve članice postaju samostalne škole. Škola je sarađivala sa mnogim školama iz regiona i republike. Takođe se pamti jako dobra saradnja sa mnogim poznatim preduzećima tog vremena. Do školske 1990/91. godine, škola imala je 36 odeljenja i 110 zaposlenih radnika. Školovala je učenike u dva područja rada: mašinstvo i obrada metala i metalurgija. Na žalost, od tada dolazi do smanjenja broja učenika i odeljenja. Škola deli sudbinu industrije grada. Upravni odbor škole odlučuje da novo ime Mašinska tehnička škola "15.maj" zameni sa Prva tehnička škola "Milutin Milanković". To ime se ubrzo i menja i od septembra 2016-te škola nosi to ime.

Rat i uništenje škole uredi

 
Zgrada škole u Beogradskoj 22.

Marta meseca 1999. godine NATO vrši agresiju na našu zemlju. Gađa kasarnu i vojni otpad u susedstvu školske zgrade, te ona biva oštećena. Ostala je bez krova, prozora i vrata, sa pokidanim instalacijama i oštećenim kabinetima. Školska zgrada i fiskulturna sala bile su skoro neupotrebljive, pa je škola morala da se renovira.

Škola danas uredi

 
Proslava u školi .

Danas ova škola izgleda kao moderna stručna škola sa svim potrebnim uslovima za rad. Učenici veći deo nastave provode na računarima, a crtanje olovkom zamenili su crtanjem na računaru. Škola učestvuje na mnogim takmičenjima. Učenici ove škole nižu uspehe na raznim takmičenjima poput takmičenja iz mašinske grupe predmeta, istorije, kompjuterskog konstruisanja, omladinskog preduzetništva i na drugim veoma važnim takmičenjima. Škola je bila na mnogim značajnijim prijemima, a 2012. je bila deo proslave dana nezavisnosti u Ambasadi SAD u Beogradu. Iako sve manje učenika upisuje ovu školu, ali i druge stručne škole ova škola ima velike planove za budućnost.

Sekcije u školi uredi

Škola raspolaže mnogim sekcijama i vannastavnim aktivnostima. Učenički parlament postoji već nekoliko godina unazad u Prvoj tehničkoj. Parlament ima svoj poslovnik i prostor gde se održavaju sastanci. Na prvoj konstitutivnoj sednici Učeničkog parlamenta usvojeni su: Statut UP, Pravilnik o radu UP, Poslovnik o radu UP, kao i godišnji plan rada UP. List učenika i profesora škole postoji od kad i škola. Školski list se najpre zvao „Maget“, a zatim „Mašinac“. U skorije vreme menja naziv u „Nađi deo sebe“, a par godina unazad dobija sadašnji naziv „Petnaestica“. U redakciji školskog lista smenjivali su se profesori srpskog jezika i književnosti, profesori informatike i učenici iz generacije u generaciju. U poslednjih nekoliko godina ova sekcija je sve posećenija od strane učenika. Jedna od mnogobrojnih sekcija je dramsko-recitatorska. Dramsko-recitatorska sekcija je jedna od slobodnih aktivnosti i sastavni deo obrazovno-vaspitnog rada škole, a zajedno sa redovnom nastavom čini nedeljivu celinu. Svake godine se u sekciju primaju novi članovi koji žele da se bave glumom. Web tim u našoj školi postoji već 4 godine. U ovoj sekciji radilo je do sada 20-tak đaka. Web tim se bavi obradom materijala za sajt, kao i kreiranjem svih elementa sajta. Osim proučavanja web dizajna, učenici ove sekcije bavili su se i obradom različitih fotografija, kao i obradom video zapisa.

Takmičenje u bacanju bumeranga uredi

 
Takmičenje održano 2013.

Po ideji bivšeg učenika ove škole Jovana Milića, već šestu godinu za redom Prva tehnička škola "Milutin Milanković" u saradnji sa Ambasadom Australije organizuje takmičenje u bacanju bumeranga "BUMFest". Učenici iz škola sa svih strana regiona bacaju bumerang po određenoj disciplini, a nakon kvalifikacija sledi veliko finale. Na velikom finalu petnaest najboljih bacača baca bumerang, a pre proglašenja pobednika talentovani muzičari, pevači zabavljaju publiku. Ovo takmičenje su podržali mnogi sponzori i prijatelji škole. Preko ovog takmičenja nastala je i učenička kompanija "BVS", koja je 2012. godine osvojila treće mesto na nacionalnom takmičenju učeničkih kompanija. Nakon toga za ovu kompaniju usledili su sami uspesi: Prijem u Ambasadi SAD povodom dana Nezavisnosti, prisustvo na proslavi kraja programa organizacije "USAID" i mnogi drugi uspesi. U radionici ove škole bumerange prave u raznim oblicima: kengur, papagaj, slepi miš...

Vanredno školovanje uredi

Škola se bavi obrazovanjem vanrednih učenika za područje rada mašinstvo i obrada metala i obrazovne profile za koje je verifikovana. Ispiti se organizuju u četiri godišnja ispitna roka: januarskom, aprilskom, junskom i avgustovskom. Rad na obrazovanju se ostvaruje u skladu sa Zakonom o srednjoj školi i Statutom škole i Pravilnikom o načinu organizovanja i sprovođenja ispita redovnih i vanrednih učenika.

Spoljašnje veze uredi