Prvi ilirski rat je trajao od 229. p. n. e. do 228. p. n. e. Povod je bila rimska zabrinutost za trgovačke rute na Jadranu.

Prvi ilirski rat
Vreme229. p. n. e.228. p. n. e.
Mesto
Ishod Rimska pobeda, privremeni prekid ilirske piraterije
Teritorijalne
promene
Uspostavljen rimski protektorat
Sukobljene strane
Rimska republika Ilirija
Komandanti i vođe
Lucije Postumije Albin Teuta
Demetrije Hvarski

Nakon Prvog punskog rata ojačala je ilirska država koja je predstavljala federaciju raznih plemena. Iliri su se uglavnom bavili gusarstvom i pljačkali su brodove koji su prolazili Jadranskim morem. Od gusara stradali su i rimski trgovci. Rimljani su uputili poslanstvo kraljici Teuti, ali su rimski zahtevi odbijeni, a jedan poslanik je čak i ubijen. To je poslužio kao povod za rat.

Rimski senat je poslao vojsku na čelu sa Lucijem Postumijem Albinom. Rimljani su lako 229. p. n. e. oterali ilirske garnizone iz grčkih gradova Epidamnosa, Apolonije, Korkire i Farusa te u njima uspostavili protektorate. Ilirima je takođe oduzezo pravo da slobodno plove i morali su da plaćaju danak.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Istorija starog Rima, N. A. Maškin, Naučna knjiga, Beograd, 2002, pp. 134-135
  • Istorija starog sveta, M. Rostovcev, Beograd, 2004. pp. 268