Prvi ravnogorski korpus JVuO

Prvi ravnogorski korpus bio je korpus Jugoslovenske vojske u Otadžbini koji je obuhvatao srezove takovski, dragačevski tokom Drugog svjetskog rata. Komandant korpusa bio je kapetan Zvonimir Vučković. Brojno stanje korpusa bilo je oko 2.500 boraca, 1943. godine.[1]

Prvi ravnogogorski korpus JVuO
Postojanje1941—1945.
ZemljaJugoslavija u ratu 1941—1945.
Jačina2.500 (brojno stanje 1943)
Komandanti
Komandantkapetan Zvonimir Vučković
Komandant 2od maja 1944. rezervni kapetan Dimitrije Mita Lazarević

Sastav korpusa

uredi
 • Komadant: kapetan Zvonimir Vučković
 • Zastupnici komandanta: kapetan Dimitrije Lazarević i kapetan Kosta Kostić
 • Pomoćnici komandanta: poručnik Krsta Kljajić, poručnik David Dača Simović i potpukovnik Marko Marković
 • Načelnik štaba: kapetan Mihailo Maja Batrićević (do juna 1944), zatim kapetan Dušan Đorić
 • Ađutant: poručnik Radojko Jovanović
 • Oficiri za vezu: kapetan Nikola Rakovac, p.por. Živojin Simić i poručnik Petar Stojnić
 • Politički savetnici: Rezervni poručnik Radenko Tadić i rezervni poručnik Radoje Vukčević
 • Šef propagande: rezervni poručnik Veljko Krivošić
 • Pomoćnik šefa propagande: Andra Poleti
 • Radio-telegrafista: narednik Slobodan Likić
 • Intendant: poručnik Rade Birač
 • Vođa i instruktor grupe za sabotaže: narednik Franjo Seničar
 • Korpusni lekar: dr Petar Jovanović Neškov, sa suprugom Tatjanom
 • Korpusni vojni sud: sudski kapetan Miloš Tomašević, intendantski poručnik Rade Bakrač, sudski poručnik Atanasije Tasa Ilić i p.por. Svetomir Anđelković
 • Korpusni sveštenik: Protojerej Mihajlo Mika Đorđević
 • Glavni korpusni kuriri: rezervni poručnik Nikola Popović i Slavka Damjanović
 • Komandant Pratećeg (Štabnog) bataljona: vazduhoplovni p.por. Miloš Uzunović
 • Komandant bataljona za obezbeđenje aerodroma u Pranjanima: kapetan Ivko Jovanović
 • Redakcija korpusnog lista “Ravnogorska misao“: novinar Veljko Krivošić, novinar Bata Kostić i beogradski advokati rezervni oficiri D. Lazarević, Andra Poleti i Dragomir Dragi Gerasimović
 • Korpusni tehnički referent: rezervni inženjerijski kapetan Milan Verkić, građevinski inženjer

Jedinice

uredi

Prva takovska brigada

uredi

Komandant: poručnik Čedomir Umković (do 1. jula 1943), p.por. Krsta Kljajić (od 1. do 4. jula 1943, kada je ubijen od ljotićevaca, iz zasede, kod sela Gornje Crnuće), poručnik Radojko Jovanović (ranjen i zarobljen od Nemaca krajem avgusta 1943), vazduhoplovni narednik Obrad Radišić (zarobljen od Nemaca januara 1944. i oteran u Mauthauzen, gde je umro 1945), i p.por. Milić Markeljić Pomoćnik komandanta: p.por. Nikola Šotra

 • 1. bataljon: kom. narednik Milutin Lazarević
 • 2. bataljon: kom. narednik Desimir Marković
 • 3. bataljon: kom. konjički narednik Ćira Ćirović
 • 4. bataljon: kom. narednik Obrad Davidović

Druga takovska brigada

uredi

Komandant: p.por. Krsta Kljajić (do 1. jula 1943), p.por. Čedomir Umković (do aprila 1944), potporulčnik Andrija Gavran (do decembra 1944) i poručnik Svetomir Anđelković Pomoćnik komandanta: p.por. Čedomir Sretenović

 • 1. bataljon: kom. narednik Miloš Uzunović
 • 2. bataljon: kom. narednik Milun Popović
 • 3. bataljon: kom. narednik Miloš Kapetanović
 • 4. bataljon: kom. nepoznat

Treća takovska jurišna

uredi

Komandant: p.por. Bojan Radivojević

Četvrta takovska jurišna

uredi

Komandant: poručnik Mihajlo Petrović

Prva dragačevska brigada

uredi

Komandant: žandarmerijski p.por. Milutin Janković (do 1. januara 1944), zatim poručnik Ilija Šarac (do 22. februara 1944) i poručnik Dragiša Pelivanović (do novembra 1944) Zamenik komandanta: poručnik Miladin Miladinović Komandir Štabne čete: narednik Dragomir Mitrović

 • 1. bataljon: kom. poručnik Petar D. Đokić
 • 2. bataljon: kom. narednik Krstić
 • 3. bataljon: kom. narednik Obrad Milovanović
 • 4. bataljon: kom. narednik Rad. R. Đorđević

Druga dragačevska brigada

uredi

Komandant: poručnik Dragiša Pelivanović (do juna 1944) i poručnik Gojko Maričić (do decembra 1944) 3. bataljon: kom. narednik Miladin Kovačević

Leteća brigada

uredi

Komandant: poručnik Mihajlo Nenadić. Brojno stanje Leteće brigade proleća 1944: 312 ljudi pod oružjem u tri bataljona

Prva omladinska brigada Milivoje Naumović

uredi

Komandant: poručnik Života Kapetanović (Omladinska brigada Prvog ravnogorskog korpusa imala je dva bataljona; ostali podaci nisu poznati)

Vidi još

uredi

Reference

uredi
 1. ^ [„Formacija Jugoslovenske vojske krajem 1943. godine | Pogledi[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 04. 11. 2013. g. Pristupljeno 20. 06. 2016.  Sukob URL—vikiveza (pomoć) Formacija Jugoslovenske vojske krajem 1943. godine | Pogledi]