Prezentacija je metod predstavljanja i objašnjenja neke ideje ili dela pred publikom u tekstualnom, grafičkom i zvučnom obliku. Ranije se to radilo pomoću panoa, letaka, novina, grafoskopa, dijaprojektora, a u novije vreme pomoću računara. U tu svrhu se koriste posebni programi od kojih je najpoznatiji Majkrosoft pauerpoint. Razvoj informacionih tehnologija je omogućio da se prezentacije kreiraju kompjuterski, ali su i danas u upotrebi i drugi oblici prezentacija.

Da bi prezentacija imala dobar efekat, treba da bude interesantna, dinamična, skladna i da nije pretrpana suvišnim tekstom ili slikama.

Galerija uredi

Dijaprojektori uredi

Spoljašnje veze uredi