Pretplatnička televizija

Pretplatnička televizija (engl. pay TV) je usluga koju nude televizijski operateri, ali i satelitski, kablovski i ostali distributeri televizijskih kanala. Služi ukoliko operater ili distributer televizije želi da naplati pojedine televizijske kanale. Kroz satelitski, kablovski ili zemaljski distributivni sistem se distribuiraju svi, pa i šifrovani (skremblovani) kanali, ali se oni mogu gledati samo pomoću posebnih uređaja – dekodera, koji se iznajmljuju od satelitskog, kablovskog ili zemaljskog operatera dok traje ugovorna obaveza.

Dekoderom se mogu razdvojiti kanali u grupe koje mogu biti odvojeno naplaćivane.