Primorsko jezero je tip akumulativnog jezera koje se formira u neposrednoj blizini mora, tj. samo pored niskih peščanik obala. Može se podeliti na lagune i limane. Lagune su česte i brojne u Meksičkom zalivu, a limana ima dosta na obali Crnog mora.

Liman na ušću Dnjepra

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Dukić, D. i Gavrilović Lj. (2006): Hidrologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstav, Beograd.
  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd