Priča (starosl. pritъča) odrednica je koja se može odnositi na više termina u okviru književnosti:

  1. Pripovetka (narodna pripovetka) - "Pripovijetka se u narodu našemu, osobito po južnijim krajevima, najviše zove priča, a gdješto i "gatka"..." (Karadžić, V. Srpske narodne pripovijetke, predgovor).
  2. Parabola - kratka naracija moralno-poučnog karaktera, bliska basni.
  3. Poslovica - nazvana je pričom u Vukovom Rječniku, potom kod Petra Hektorovića, Dinka Ranjine i Juraja Barakovića u 19.v.
  4. Zagonetka - kod Hektorovića
  5. Predanje - kod A. Radića i D. Bogdanovića

LiteraturaUredi

  • Škreb i grupa autora Rečnik književnih termina, Beograd: Bigz, 1986.
  • Bazanov, V. G. Ot folьklora k narodnoй knige, 1973.
  • Ređep, J. Priča o boju kosovskom, 1976.